Hyppää sisältöön

Farmaseutti, Salo/sos.&terv.palvelut

Etsimme farmaseuttia Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden puolelle, osana Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhaa.

Tehtävän tarkoituksena on toimia sosiaali- ja terveyspalveluissa farmasian alan asiantuntijana tuoden farmaseuttista asiantuntemusta lääkehoitojen toteuttamisessa (kliininen farmasia) sekä olla mukana kehittämässä lääkitysturvallisuutta työyksiköissä potilaiden/asiakkaiden hyväksi.

Keskeiset tehtävät:
-Lääke ja lääkitysturvallisuuteen liittyvän tiedon välittäminen, neuvonta sekä toimintaohjeiden laatiminen
-Hoitohenkilökunnalle pidettävät lääkehoitoon ja lääkitysturvallisuuteen liittyvät koulutukset ja suunnittelu
-Potilas-/asiakaskohtaiset lääkehoidon arvioinnit ja konsultaatiot
-Lääkehoitosuunnitelmien koordinointi
-Lääkitysturvallisuusauditoinnit
-Osallistuminen haittatapahtuma (HaiPro) -ilmoitusten käsittelyyn, tilanteiden uusiutumisen ehkäisyyn ja riskien hallintaan
-Toimiminen erilaisissa työryhmissä: lääkitysturvallisuustyöryhmässä, Salon soten potilasturvallisuusyhdyshenkilöiden työryhmä , LOVe -työryhmä (ryhmän toiminnan koordinointi), hygieniatyöryhmä, pandemiatyöryhmä, alueellinen ja seudullinen potilasturvallisuustyöryhmä.

Ala kehittyy koko ajan voimakkaasti ja alaan liittyvää tieto-taitoa on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla sekä on tunnettava siihen liittyvä lainsäädäntö. Uutta tietoa on hankittava alan eri julkaisuista, osallistumalla aktiivisesti täydennyskoulutuksiin ja erilaisiin verkostoihin.

Farmaseutin tehtävän hoitaminen vaatii itsenäistä työotetta ja rohkeutta tuoda aktiivisesti esiin omaa asiantuntemusta. Työ on osaltaan moniammatillista yhteistyötä, jolloin tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja ja myönteistä suhtautumista muihin ihmisiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen farmaseutin laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.