Hyppää sisältöön

Erikoistuva lääkäri, yleislääketieteen osastot

Nyt kuntoon ikääntyvän, monisairaan väestömme sairaalahoito.

Tule mukaan antamaan panoksesi. Nyt on mahdollisuus, käytetään se yhdessä.

Varsinais-Suomen entiset terveyskeskuksien osastot, kotisairaalat ja palliatiiviset palveluyksiköt siirtyivät hyvinvointialueella Tyks/sairaalapalveluiden tulosalueelle.

Uudessa Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden tulosryhmässä toimii lähes tuhat ammattilaista neljällä eri palvelualueella (läntinen, keskinen, itäinen ja palliatiivinen keskus). Tulosryhmässämme toimii 26 osastoa ja 11 kotisairaalaa Varsinais-Suomessa. Palliatiivinen keskus ohjaa koko alueella palliatiivista hoitoa osastoilla ja kotisairaaloissa.

Moniammatillisuus on työssämme keskeistä, jotta voidaan hyödyntää jokaisen ammattilaisen omaa erityisosaamista. Kuntoutuksen eri toimintamallit ovat käytössämme. Osastojen profilointi yleisosastoista sairausryhmäkohtaisiin osastoihin on alkanut (esim. infektio-, tules-, avh- ja palliatiivinen osasto).

Tule mukaan uudistamaan ja kehittämään kanssamme osasto- tai kotisairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden palvelupolkua niin, että kuntouttavat ja palliatiiviset hoitomenetelmät ovat osa kaikkien potilaiden hoitoa ja hoito koko maakunnassa yhdenvertaista.

Keskisellä palvelualueella (Kaarina, Lieto, Loimaa, Paimio-Sauvo, Pöytyä) on haettavana 1 erikoistuvan lääkärin/yek-vaiheen lääkärin ma virka.

Läntisellä palvelualueella (Raisio, Masku, Uusikaupunki, Naantali, Laitila) on haettavana 1 erikoistuvan lääkärin/yek-vaiheen lääkärin ma virka.

Itäisellä palvelualueella (Salo, Parainen, Somero, Kemiönsaari) on haettavana 1 erikoistuvan lääkärin/yek-vaiheen lääkärin ma virka.

Erikoistuva lääkäri
– tekee lääkärin kliinistä potilastyötä erikseen määritellyissä toimipisteissä
– osallistuu kliinisen potilastyön vaatimiin yhteistyöpalavereihin
– osallistuu toiminnan kehittämiseen
– osallistuu erikoistumiseen vaadittavaan koulutukseen ohjeistuksen mukaisesti

Erikoistuvan lääkärin kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Paraisilla ja Kemiönsaaressa hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.