Hyppää sisältöön

Erikoistuva lääkäri, Nuorisopsykiatria

Tyksin Nuorisopsykiatrian palvelualueella on haettavana 4 erikoistuvan lääkärin määräaikaista koulutusvirkaa.

Haemme määräaikaisia nuorisopsykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä koulutusvirkoihin. Valittavan kanssa tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma tarvittavasta erikoistumiskoulutuksesta ja hänen toimipaikkansa muuttuu koulutustarpeen mukaisesti virkasuhteen aikana sijoittuen avo- ja osastohoidon yksiköihin.

Erikoistuvat lääkärit osallistuvat Tyks nuorisopsykiatrian ja psykiatrian oppiaineen järjestämään seminaari- ja meetingkoulutukseen. Erikoistuville lääkäreille kuuluu säännöllinen työnohjaus ja jokaiselle nimetään toimipistekohtaisesti ohjaava erikoislääkäri.
Kaikkiin erikoistuvan lääkärin virkoihin kuuluu el-koulutuksen opinto-oppaan mukainen päivystysvelvollisuus. Päivystysaikana erikoistuville lääkäreille on jatkuva erikoislääkärituki.
Koulutusvirkaan valittavan on toimitettava alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset nähtäväksi.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virkaan valitun tulee olla hyväksytty nuorisopsykiatrian erikoislääkärin koulutusohjelmaan Turun yliopistossa. Virat täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseensa selvitys suoritetusta ja puuttuvasta terveyskeskuspalvelusta, runkokoulutuksesta ja erikoisalan eriytyvästä koulutuksesta yliopistoklinikkapalvelut eriteltynä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät