Hyppää sisältöön

Erikoissuunnittelija, pelastuspalveluiden tietojohtamisen ratkaisut

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana: Erikoissuunnittelija, pelastuspalveluiden tietojohtamisen ratkaisut, järjestämisen palveluihin.

Huom! Tätä paikkaa voi hakea ja tehtävään tulla valituksi vain Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvä henkilöstö.  

Toimi täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavan tasoisessa tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin tehtävään.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Valinta tehtäviin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella. 

Toimi tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Toimeen valittu voidaan ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen tätä ennen.

Tiedolla johtamisen erikoissuunnittelija edistää tietotarpeiden määrittelyä ja ratkaisemista erityisesti pelastuspalveluiden tietotarpeiden näkökulmasta. Hän pystyy toimimaan ”tulkkina” niin johdon, palvelualueiden asiantuntijoiden, tietojen tallentajien ja esimiesten, IT-palveluiden kuin muidenkin sidosryhmien suuntaan. Erikoissuunnittelija kehittää tiedolla johtamisen tuen prosesseja ensisijaisesti omalla alueellaan yhteensopien varhan toimintatapojen kanssa, läpivie kehitysprojekteja ja kokonaisvaltaisesti huomioi pela-tiedon toisiokäytön eri näkökulmat, ml. tietosuojan ja tietoturvan kaikessa toiminnassa. Erikoissuunnittelija toimii asiantuntijana hyvinvointialueen työryhmissä tietojohtamisen näkökulmasta, varmistaa tietojen yhteismitallisuuden, edistää laadukasta kirjaamista ja tuntee osa-alueen tiedonhallintaa ja sen kansallisia vaateita.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuva työkokemus. Lisäksi vaatimuksena hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

Eduksi katsotaan: 
– kokemus pela-tiedolla johtamisen kehittämisestä, tietotarpeiden ja mittaristojen määrittelystä
– pela-tiedonhallinnan osaaminen
– pelastustoimen palvelujärjestelmän tuntemus sekä julkisen talouden ymmärrys
– ymmärrys toiminnan ja talouden yhdistämisestä
– ymmärrys pelastuspalveluiden tietotuotannosta ja johtamistarpeista
– kansallisesta toimintaympäristöstä tulevien velvoitteiden tuntemus
– hyvät yhteistyötaidot 
– kokemus kehittämisestä ja projektinhallinnasta 
– kokemus toimimisesta asiantuntijana verkostoissa
– koulutusosaaminen
– kyky visualisoida ja nähdä olennainen sirpaleisesta kokonaisuudesta
– PowerBI-osaaminen, SQL-tuntemus 

Toimessa työskentelevältä odotetaan: 
– kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä verkostoissa
– kykyä luoda visioita, innostaa ja sitouttaa henkilöstöä 
– valmentavaa ja kannustavaa työskentelyotetta 
– hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja 
– muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä 
– valmiuksia edistää oman vastuualueen osalta asiakaskokemuksen kehittämistä 
– vahvaa osaamista tietosuojasta ja tietoturvasta