Hyppää sisältöön

Erikoislääkäri (tiimivast.), yliopist. sote-keskus

Kiinnostaako sinua erityisosaamistiimin vetäminen Varhan yliopistolliseen sote-keskukseen luotavalla uudella poliklinikalla? Vuosina 2023 – 2025 pilotoitavan polin kohderyhminä ovat toiminnallisia häiriöitä, väsymysoireita ja long covidia -sairastavat potilaat.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhassa on alkamassa uuden toimintakykypoliklinikan pilotointi. Sen tavoitteena on toiminnallisia häiriöitä, väsymysoireita ja long covidia sairastavien potilaiden oikea-aikainen tutkimus-, hoito- ja kuntoutus oikeassa paikassa kustannusvaikuttavasti, potilaiden toimintakyvyn (sis. opiskelu- ja työkyvyn) ja elämänlaadun parantaminen sekä alueen toimijoiden koulutus ja osaamisen lisääminen kyseisistä potilasryhmistä. Ajatuksena on, että uusi toimintakykypoliklinikka toimii alueen keskitettynä yksikkönä uudessa yliopistollisessa sote-keskuksessa perus- ja erikoissairaanhoidon välimaastossa hoitaen vaativimpia potilaita ja toimien myös alueen konsultaatio- ja koulutusyksikkönä.

Toimintakykypoliklinikan pilotointi on osa Varsinais-Suomen kestävän kasvun (RRP) hanketta (Investointi 1), jossa suunniteltavien toimenpiteiden tavoitteena on edistää hoitotakuun toteutumista sekä koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamista heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas/potilasryhmien osalta.

Toimintakykypoliklinikalle rekrytoidaan moniammatillinen ja monialainen erityisosaamistiimi, jonka toiminnallisena vetäjänä nyt haettava erikoislääkäri toimii. Alustavana ajatuksena on, että tiimiin kuuluu hänen lisäkseen toinen erikoislääkäri, projektikoordinaattori sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi / neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, osastonsihteeri ja mahdollisesti jatkossa myös erikoistuva lääkäri. Tehtävään voi sisältyä myös tiimin lääkärien esihenkilön rooli.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Voit siis olla esim. yleislääketieteen, neurologian, fysiatrian tai muun soveltuvan erikoisalan erikoislääkäri, joka tuntee paloa uuden toiminnan luontiin ja kehittämiseen sekä merkitykselliseen työhön toiminnallisia häiriöitä, väsymysoireita ja long covidia sairastavien potilaiden kanssa.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta sekä organisointikykyä. Voit olla kiinnostunut myös tutkimustyöstä.

Eduksi katsotaan:
– kokemus potilastyöstä
– kokemus toiminnallisia häiriöitä, väsymysoireita tai long covidia sairastavien potilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta
– sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemus
– vuorovaikutus-, viestintä- ja verkostoitumistaidot
– kyky innovoida ja innostaa henkilöstöä

Tehtävä on kokoaikainen ja alkaa 1.2.2023 tai sopimuksen mukaan.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.