Hyppää sisältöön

Erikoislääkäri, Lastenpsykiatria

Haemme erikoislääkäriä lastenpsykiatrian palvelualueelle Turkuun. Yksikkö on siirtynyt 1.1.2023 osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin työ pitää sisällään moniammatillisen työryhmän lääkäriasiantuntijana toimimisen. Moniammatilliseen työryhmään kuuluu sairaanhoitaja, psykologi ja joissain tapauksissa sosiaalityöntekijä. Erikoissairaanhoito on erikoislääkärijohtoista toimintaa. Lastenpsykiatrian erikoislääkäri vastaa lastenpsykiatrisen potilaiden arvioin, tutkimuksen ja hoidon toteuttamisesta.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan työn ammattitaitoisessa työyhteisössä. Tarjoamme hyvät koulutus- ja työnohjausmahdollisuudet ja vahvan kollegoiden tuen.

Vaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Tämän tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa, suuri osa työryhmän potilaista puhuu äidinkielenään ruotsia.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät