Hyppää sisältöön

Erikoislääkäri, kl. fysiologia, isotooppi ja PET

Haemme erikoislääkäriä Tyksin kliinisen fysiologian, isotooppi- ja PET-tutkimusten palvelualueella.

Erikoislääkärin tehtäviin kuuluu potilastutkimusten tekeminen, konsultointi, erikoistuvien lääkäreiden kouluttaminen ja kandidaattien ohjaus. Erikoislääkärillä on mahdollisuus osallistua yksikön kehittämistyöhön oman mielenkiinnon mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede.

Eduksi luetaan lääketieteen tohtorin tutkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.