Hyppää sisältöön

Asiakaspalvelupäällikkö, tutkimuksen tietopalvelut

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana: Asiakaspalvelupäällikkö (tutkimuksen tietopalvelut), järjestämisen palveluihin.

Huom! Tätä paikkaa voi hakea ja tehtävään tulla valituksi vain Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvä henkilöstö.  

Toimi täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavan tasoisessa tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin tehtävään.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Valinta tehtäviin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella. 

Toimi tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Toimeen valittu voidaan ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen tätä ennen.

Tutkimuksen tietopalveluiden asiakaspalvelupäällikkö varmistaa, että Varhan tutkimuksen tietopalveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti ja kestävästi eri asiakasryhmille Varhan tavoitteiden mukaisesti.

Asiakaspalvelupäällikkö toimii kertaluonteisen sosiaali- ja terveystiedon toisiokäytön asiantuntijana, kehittää tutkimuksen tietopalveluiden hallintamallia, rooleja ja prosesseja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, yhteistyössä ja yhteen sopien jatkuvaluonteisen tietojohtamisen kehittämisen vastuuhenkilöiden kanssa. Asiakaspalvelupäällikkö toimii ensisijaisena Findata-yhteistyötahona Varhalla, sekä ylläpitää ja kehittää yhteistyötä Auria Biopankin kanssa. Hän toimii esimiehenä tietopoimintojen tekijöille ja sponsoroitujen tutkimusten henkilöstölle.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Eduksi katsotaan:
– kokemus tieteellisen tutkimuksen tietopalveluiden asiakaspalvelutehtävistä
– kokemus Auria Biopankkiyhteistyöstä
– kokemus kehittämisestä ja projektinhallinnasta
– kokemus toimimisesta oman alan verkostoissa
– Kokemus esimiestyöstä

Toimessa työskentelevältä odotetaan: 
– kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä 
– kykyä luoda visioita, innostaa ja sitouttaa henkilöstöä 
– hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja 
– muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä 
– valmiuksia edistää oman vastuualueen osalta asiakaskokemuksen kehittämistä 
– tietosuojan varmistamista omassa työssä