Hyppää sisältöön

Apulaisosastonhoitaja,Tyks Urologia

Tässä sinulle mahdollisuus päästä johtamistyöhön erikoissairaanhoidon sykkeeseen, urologian osastolle. Oletko etsimämme positiivisen asenteen omaava tuleva apulaisosastonhoitaja.

Haemme 25 paikkaiselle urologian osastolle vakituiseen työsuhteeseen lähiesihenkilötyöstä kiinnostunutta apulaisosastonhoitajaa. Apulaisosastonhoitajan tehtävä on noin 60 % hallinnollista työtä ja 40 % kliinistä hoitotyötä.

Urologian osastolla hoidetaan aikuisia mies ja naispotilaita, joilla on kirurgisesti hoidettavia virtsaelinten oireita ja sairauksia. Hoidettavia sairauksia ovat esimerkiksi urologiset syövät, virtsankulkuhäiriöt ja virtsatiekivitauti. Potilaat tulevat osastolle joko päivystyksenä tai suunniteltuun toimenpiteeseen. Kliinisen potilashoidon lisäksi vastuualueella tehdään runsaasti tutkimustyötä erityisesti syövänhoidon saralla.

Apulaisosastohoitajana toimit osastonhoitajan työparina. Sinulla on omia vastuualueita, joista otat enemmän vastuuta. Olet kiinteästi mukana hoitotyön ja osaston toiminnan kehittämisessä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta
– kokemusta hoitotyöstä sairaalan osastolla
– hyviä yhteistyötaitoja sekä positiivista suhtautumista kehittämiseen
– kykyä ja halua olla mukana muutoksessa
– sitoutuneisuutta, ennakkoluulottomuutta, joustavuutta sekä vastuullista asennetta

Tarjoamme sinulle työyhteisön, jossa on tekemisen meininki sekä tehtävän, jossa on mahdollisuus kehittyä ja kehittää.
Koeaika on 4 kuukautta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Meistä tulee noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä johtamisen tai hallinnon opinnoilla.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.