Hyppää sisältöön

Apulaisosastonhoitaja,Tyks Lapset ja nuoret

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana apulaisosastonhoitajan toimi Turun yliopistollisen keskussairaalan Lasten ja nuorten tulosryhmässä.

Pääasiallinen työn suorittamispaikka on lasten kirurgian ja lasten tehohoidon kokonaisuus. Hakijan tulee olla valmis perehtymään ja työskentelemään tässä toiminnallisessa kokonaisuudessa.

Apulaisosastonhoitaja vastaa päivittäisen toiminnan johtamisesta, organisoinnista sekä suunnittelusta yhteistyössä tiimin esimiesten kanssa. Lisäksi apulaisosastonhoitaja osallistuu henkilöstön ja hoitotyön kehittämiseen sekä myös kliiniseen hoitotyöhön.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta ja/tai kiinnostusta lähiesimiestyötä kohtaan, sekä muutostilanteiden johtamistaitoja ja muutosvalmiutta.

Edellytämme hakijalta hyviä työyhteisötaitoja. Lisäksi arvostamme kokemusta kirurgisten ja/tai tehohoitopotilaiden kliinisestä hoitotyöstä.

Kokemus ja kiinnostus laatutyöskentelyä kohtaan (SHQS) katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä johtamisen tai hallinnon opinnoilla.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät