Hyppää sisältöön

Apulaisosastonhoitaja,Loimaa päivystys

Haemme Tyks Akuutin Loimaan päivystykseen apulaisosastonhoitajaa vakituiseen toimeen. Tule mukaan innovatiiviseen, aktiiviseen ja kehittämismyönteiseen esimiestiimiimme. Loimaan päivystyksessä hoidetaan päivystyksellistä hoitoa tarvitsevia potilaita, hoidamme päivystyspotilaita vauvasta vaariin. Sairaanhoitajat työskentelevät päiväyksen eri toimipisteissä ja työhömme kuuluu potilaiden hoidon lisäksi asiakaspalvelu, hoidon tarpeen arviointiprosessi sekä jatkuvasti kehittyvät etäasiointipalvelut.

Apulaisosastonhoitaja toimii osastonhoitajan työparina ja sijaistaa häntä tarvittaessa. Apulaisosastonhoitaja työskentelee esimiestiimissä, joka vastaa päivystyksen hoitotyön organisoinnista ja johtamisesta. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä erinomaista palveluasennetta. Apulaisosastonhoitaja vastaa kliinisen hoitotyön kehittämisestä sekä muista erikseen sovituista vastuutehtävistä ja on omalta osaltaan edistämässä mm. potilas- ja työturvallisuutta, osaamisen kehittämistä ja asiakaspalvelua. Apulaisosastonhoitaja ylläpitää omaa kliinistä hoitotyön osaamista osallistumalla sovittavin osin kliiniseen hoitotyöhön. Työ on 2 -vuorotyötä.

Eduksi katsotaan kokemus päivystyshoitotyöstä, hallinnollisista esimiestehtävistä sekä ruotsin kielen osaaminen. Odotamme kehittämislähtöistä moniammatillisuutta arvostavaa työotetta. Tarjoamme mielenkiintoista tehtävää terveydenhuollon näköalapaikalla päivystyshoitotyön osaajien parissa. Tyks Akuutissa meitä työskentelee n. 350 päivystyshoitotyön ammattilaista Turun, Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin alueiden yksiköissä. Tyks Akuutti on osa Tyks sairaalapalvelut toimialuetta Varhassa. Tyks Akuutti vastaa ensihoito- ja päivystystoiminnasta Varsinais-Suomen alueella.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä johtamisen tai hallinnon opinnoilla.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Meistä tulee noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!