Hyppää sisältöön

Apulaisosastonhoitaja, Tyks/T-leikkausos.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Tyks sairaalapalveluiden T-leikkausosastolla on haettavana apulaisosastonhoitajan toimi. Osasto on ympäri vuorokauden päivystävä yksikkö. Erikoisaloina osastolla hoidetaan neuro-, sydän-, thorax-, verisuoni- ja gastrokirurgiset sekä traumatologiset potilaat. Päivystysaikana hoidetaan myös plastiikkakirurgiset, endokrinologiset sekä urologiset leikkausta vaativat potilaat.

Apulaisosastonhoitajat ovat osa päivystysleikkausosaston lähiesimiestiimiä. Apulaisosastonhoitajana vastaat työvuorojen suunnittelusta sekä osaltasi päivittäisen leikkaustoiminnan organisoinnista. Yhteistyö eri toimialueiden kanssa leikkaustoiminnan suunnittelussa on kiinteä osa työtäsi. Käytössä olevien toimintaa ohjaavien tietojärjestelmien tuntemus sekä tietotekninen osaaminen ja kiinnostus katsotaan eduksi. Työ sisältää myös käytännön hoitotyötä, koska työhön kuuluu myös toiminnan ja työskentelytapojen kehittäminen ja näiden jalkauttaminen hoitotyöhön. Apulaisosastonhoitajat vastaavat myös hoitotarvikemateriaalien hankintojen koordinoinnista.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää oman työn hallintaa, päätöksentekokykyä, priorisointitaitoja ja suunnitelmallisuutta sekä viestintäosaamista. Toivomme sinulla olevan laajakatseisuutta, joustavuutta, muutosjohtamiskykyä ja sosiaalista osaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä johtamisen tai hallinnon opinnoilla.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.