Hyppää sisältöön

Apulaisosastonhoitaja, Tyks silmäosasto

Haemme apulaisosastonhoitajaa Tyksin silmätautien palvelualueelle. Toimen ensisijaisena sijoituspaikkana on silmäosasto, joka toimii samoissa tiloissa plastiikka- ja yleiskirurgian vuodeosaston kanssa. Vuodeosaston lisäksi toimintaan liittyy kiinteä yhteistyö päiväkirurgisen yksikön ja näköpoliklinikan kanssa.

Apulaisosastonhoitaja toimii lähiesimiehenä, osastonhoitajan työparina ja sijaisena sekä osallistuu monipuolisesti erilaisiin toiminnan kehittämis-, laadunhallinta- ja koordinointitehtäviin vuodeosastolla, päiväkirurgisessa yksikössä ja näköpoliklinikalla. Apulaisosastonhoitaja kehittää osaltaan hoitotyötä sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja osallistuu kliiniseen hoitotyöhön vuodeosastolla.

Odotamme hakijalta potilaslähtöistä ja kunnioittavaa asiakaspalvelua, joustavaa työotetta, muutostilanteiden hallintaa sekä hyviä yhteistyö- ja työyhteisötaitoja. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää toiminnan tuntemusta, paineensietokykyä, innovatiivista hoitotyön arviointi- ja kehittämisosaamista, johtamistaitoja sekä prosessien hallintaa jatkuvasti uudistuvassa terveydenhuollon ympäristössä. Arvostamme hyvää suomen- ja ruotsin kielen taitoa sekä tyydyttävää englannin kielen taitoa.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn jatkuvasti kehittyvässä yliopistosairaalassa mukavassa työyhteisössä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä johtamisen tai hallinnon opinnoilla.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.