Hyppää sisältöön

Yhdessä kohti hyvinvointialuetta. Mukava tutustua, Mika!

Pelastustoimen koordinoinnin hanke 6 on hieman erilainen osanen hyvinvointialueen valmistelua. Se läpileikkaa uudistushankkeessa kaikki sosiaali- ja terveysministeriön (STM) määrittelemät viisi muuta hanketta. Pelastustoimen koordinaatiota ohjastaa pelastuspäällikkö Mika Kontio yhdessä kaimansa pelastuspäällikkö Mika Viljasen kanssa.

Mikan tehtävää tukevat myös hänen muut koulutuksensa pelastustoimen- ja terveydenhoitoalalta sekä kokemus muun muassa pelastustoimen alueellistamisesta vuodelta 2004.

– Pelastustoimen alueellistaminen vuonna 2004 tarkoitti Varsinais-Suomessa 56 kunnan pelastustoimen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti. Keskeistä muutosvaiheessa oli turvata pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn sekä pelastuslaitoksen tuottaman ensihoidon jatkuminen häiriöttä. Muutos ei lopulta näyttäytynyt asiakkaille suunnatuissa palveluissa ollenkaan ja henkilöstön siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen sujui ongelmitta, Mika kertoo ylpeänä.

Miksi sinä haluat olla mukana hyvinvointialueen valmistelussa?

Toiminnallisia kehittämisharppauksia on otettu suunnitellusti työn alle yksi kerrallaan heti yhteisen 2004 startin jälkeen.

– Peruutuspeiliin katsoessa voin todeta työmme onnistuneeksi, koska Varsinais-Suomen pelastuslaitos on tunnuslukujenkin valossa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja myös kansainvälisesti arvostettu yhteiskumppani, Mika kertoo.

Mika on työskennellyt pelastuspäällikön tehtävien lisäksi muun muassa palomestarina ja -tarkastajana, Salon kaupungin palo- ja väestönsuojelupäällikkönä, Pelastusopiston hallintojohtajana ja henkilöstöjohtajana sekä johtanut vuosien varrella monia valtakunnallisia kehittämishankkeita. Harrastuksiin hänellä kuuluu golfin lisäksi ikuisuusprojektina nikkarointi kesämökillä Mikkelissä. Kotipaikkana Mikalla on Turku.

Teksti: Minna Antola
Kuva: Mikael Soininen