Hyppää sisältöön

Yhdessä kohti hyvinvointialuetta. Mukava tutustua, Jenni!

Varsinais-Suomen TYP-johtaja Jenni Kiviluoto Turun kaupungin työllisyyden palvelukokonaisuudesta työskentelee hyvinvointialueen valmistelutyössä hankejohtajana. Jenni tekee töitä hankkeessa 4. Yhdyspinnat yhdessä Salon sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahtan kanssa.

– Nyt alkuvaiheessa keskitymme pitkälti nykytilan kartoitukseen ja erilaisten yhdyspintojen tunnistamiseen. Yhdyspinnoilla tarkoitetaan hyvinvointialueen ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä, joita tehdään esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, koulujen oppilashuollossa ja järjestöyhteistyössä. Tavoitteena on tunnistaa kaikki sellainen yhteistyö, jota on tehty ja jota hyvinvointialueella on syytä jatkaa ja kehittää edelleen, Jenni kertoo.

Palveluja oikeaan aikaan ja molemmilla kotimaisilla kielillä

Myös kaksikielisten hyvinvointialueiden koordinointi kuuluu hankkeeseen 4. Jennin mukaan valmistelussa on myös liikkeenluovutus ja siihen liittyvät kiireelliset asiat, kuten tietopyynnöt kunnille.

– On tärkeää, että olemassa olevat toimivat yhteistyötavat säilyvät ja niiden rinnalle muodostuu uusia yhteistyömuotoja ja tekemisen paikkoja. Tavoitteena on, että varsinaissuomalaiset saavat palvelunsa saumattomasti ja oikeaan aikaan riippumatta siitä, kuka ne järjestää. Haluamme, että hyvinvointialue, kunnat ja kuntayhtymät, viranomaiset, järjestöt ja yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä.
Jennin mukaan henkilöstön ja asiakkaiden osallistaminen valmisteluun on erittäin tärkeää. Tavoitteena on saada aikaan toimiva ja jatkuva yhteistyö hyvinvointialueen ja eri sidosryhmien välillä.

– Pidän järjestöyhteistyötä äärimmäisen tärkeänä. Haluan saada aikaan selkeästi toimivat yhteistyörakenteet, joiden myötä yhteistyö on joustavaa ja selkeää. Kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa pitäisi ohjata tieto varsinaissuomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä palvelutarpeesta. Tämän tiedon pitäisi myös määrittää palveluja, joita hyvinvointialueella tuotetaan, Jenni jatkaa.

Miksi sinä haluat olla mukana hyvinvointialueen valmistelussa?

Jenni on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, vahtiperämies ja nuoriso-ohjaaja. Turun kaupungin TYP-johtajana Jenni on toiminut nyt muutamia vuosia. Sitä ennen Jenni toimi mm. edellisellä sote-uudistuksen valmistelukaudella Kimpassa-Allihopa-muutosorganisaatiossa kehittämistehtävissä sekä Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinnossa johtavana sosiaalityöntekijänä. Jenni on työhistoriansa aikana tehnyt sosiaalityötä ja työskennellyt monialaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävissä.

– Näen uudistuksen ennen kaikkea mahdollisuutena. Haluan olla läsnä ja osallisena kehittämässä palveluja varsinaissuomalaisille. Nyt on aika kääriä hihat ja tehdä parhaansa. Viime valmistelukaudella jäi harmittamaan, että asiat eivät silloin edenneet. Haluan olla aktiivisesti mukana, kun saimme uuden mahdollisuuden sote-uudistuksen tekemiseen, Jenni sanoo.

Teksti: Katja Heinämäki

Kuva: Mikael Soininen