Hyppää sisältöön

Vammaispalveluita kehitetään yhteistyössä – sinäkin voit vaikuttaa!

Vammaispalveluita tarvitsevat kaiken ikäiset ihmiset erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteistä heille on, että heillä on jokin pitkäaikainen vamma, sairaus tai toimintarajoite, joka vaikuttaa merkittävästi arjessa selviytymiseen. Silloin, kun peruspalvelut eivät riitä tai sovi heidän tarpeisiinsa, niitä täydennetään tarpeen mukaisilla vammaispalveluilla. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä myös vammaispalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

Kehitysvamma-alan osaamiskeskus KTO on käynnistänyt keväällä 2021 Varsinais-Suomen maakunnallisen vammaispalvelujen kehittämistoiminnan, jossa ovat jo laajasti mukana alueen kuntien vammaispalvelut, yhdyspintapalvelujen yhteistyökumppanit sekä vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt. Kehittämistyö perustuu Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan, ja sen tavoitteena on tuottaa tietoa hyvinvointialueen vammaispalvelujen järjestämisen tueksi. Tavoitteena on saada aikaan hyvinvointialueen tasolla yhdenvertaisesti toimivat, laadukkaat vammaispalvelut järkevin resurssein.

Käynnissä on seuraavat kahdeksan työryhmää:

  • Liikkumista tukevat palvelut
  • Henkilökohtainen apu
  • Esteetöntä asumista tukevat palvelut
  • Asumispalvelut
  • Sosiaalityö ja -ohjaus vammaispalveluissa
  • Päiväaikainen toiminta
  • Omaishoidon tuki alle 65-vuotialle sekä lyhytaikainen huolenpito
  • Kriisi- kuntoutus- ja tutkimuspalvelut henkilöille, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia haasteita

Lisäksi kehitämme kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vammaisten ihmisten osallisuutta edistäviä toimintamalleja, joilla voisimme paremmin kuulla ja hyödyntää palveluja käyttävien ihmisten kokemuksia.

Työryhmien ehdotukset hyvinvointialueelle valmistuvat vuoden 2022 kuluessa, jotta palvelujen järjestämiselle olisi käytettävissä yhdenmukaiset perusteet heti hyvinvointialueen toiminnan alkaessa. Palvelujen sisällöllisen kehittämisen tarve jatkuu sen jälkeenkin. Myös avointa, moniäänistä keskustelua on tärkeää jatkaa.

Haluamme kuulla kokemuksia siitä, miten vammaispalvelut mielestänne toimivat. Jos sinä tai läheisesi olette tarvinneet vammaispalveluja, tai jos sinulla on työhösi liittyen kokemuksia palvelujen toimivuudesta, voit osallistua palvelujen kehittämiseen jakamalla kokemuksesi. Kerro meille, mikä toimii hyvin tai mitä haluaisit parannettavan. Nämä palautteet tulevat kehittämistyöstä vastaavien ammattilaisten tietoon ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Osallistu tärkeään kyselyyn!

 

Marjaana Luotovirta,
vammaispalvelujen koordinaattori
marjaana.luotovirta@kto-vs.fi
puh. 040 184 0436

Sari Hietala,
asumispalvelujen johtaja
sari.hietala@kto-vs.fi
puh. 040-3534044

KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus,
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä