Hyppää sisältöön

Työterveyspalvelut hyvinvointialueella

Varhan henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa 1.1.23 alkaen Länsirannikon työterveys Oy. Työterveyshuolto palvelee arkisin klo 8-16.

Työterveyspalveluiden toimijat pysyvät vuodenvaihteen jälkeenkin pääsääntöisesti siirtyvien organisaatioiden henkilökunnalla samoina kuin tällä hetkellä.

Työterveyshuollon palveluverkko säilyy ylimenovaiheen nykyisellään ja Länsirannikon Työterveys tekee alihankintasopimukset niille toimipisteille, joissa he eivät itse toimi.

Työterveyshuollon palvelut ovat ensisijaisesti lakisääteisiä palveluita varten. Sairaanhoitoa toteutetaan työterveyshuoltopainotteisesti.

Työterveyshuollossa kiireellistä sairausvastaanottopalvelua tarjotaan kulloisenkin resurssitilanteen mukaan. Päävastuu kiireellisen hoidon järjestämisessä on aina perusterveydenhuollossa.

Yleislääkäritasoinen työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito joko fyysisenä tai tarvittaessa etävastaanottona, sisältäen mm.

 • Erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin maksusitoumuksella
 • Työfysioterapeutin sekä työterveyspsykologin ohjaus- ja neuvonta. (KELA I)
 • Sairauksien selvittelyssä tarvittavat yleislääkäritasoiset laboratorio ja kuvantamistutkimukset.
 • Haavojen hoito ja leikkausten jälkeisten haavojen jälkihoidot, esim. ompeleiden poisto tai hakasten poisto hoitajan vastaanotolla.
 • Työhön liittyvät todistukset ja lausunnot sekä rokotukset erillisen toimintasuunnitelman liitteen mukaan (KELA I)
 • B-todistus lääkityksen erityiskorvattavuudesta, jos lääkitys on aloitettu työterveydessä
 • Nimettyjen pitkäaikaissairauksien hoito: mm. verenpaine, kolesteroli, tablettihoitoinen diabetes (ei reumaa, kroonisia suolistotulehduksia,
  eikä insuliinihoitoista diabetesta)
 • Mielen tuki täydentämään, ei korvaamaan, julkista palvelua
 • Reseptien uusinta sekä hoidon toteutumisen seuranta

Rajoitukset:

 • Akuutit alle 7 päivää kestävät terveydelliset ongelmat tms., jotka eivät vaadi terveydenhuollon ammattilaisen antamaa hoitoa.
  • Työterveyshoitajat tekevät tarvittaessa hoidon tarpeen arvion.
 • Akuutit vakuutukselliset työ- ja työmatkatapaturmat sekä vakuutukselliset matka-ja vapaa-ajantapaturmat voidaan ohjata tarvittaessa yksityisille palveluntuottajille. Työterveyshuollossa hoidettavat arvioidaan hoidontarpeen arvion perusteella.
  • Pitkittyneissä poissaoloissa ohjaus työterveyshuoltoon työhön paluun varmistamiseksi
 • Fysikaaliset hoidot
 • Gynekologisten sairauksien hoito ja kontrollit
 • Raskauteen ja raskauden ehkäisyyn liittyvät tutkimukset ja hoidot
 • Luomien ja pattien poisto, fysikaaliset hoidot, sukupuolitauteihin
  liittyvät tutkimukset ja hoidot
 • Hormonikorvaushoidot, seulontatutkimukset

Työterveyspalveluiden sisällöstä kerrotaan lisää koulutuksessa, joka järjestetään 2.12.22 klo 12-12.45 Teamsilla. Ilmoittaudu tästä!