Hyppää sisältöön

Strategiamme on valmistumassa – hyvinvointia yhdessä, joka päivä

Minne olemme yhdessä hyvinvointialueena suuntaamassa? Mikä on oma roolini tässä? Tulevan työpaikkamme, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen strategia vastaa osaltaan näihin kysymyksiin. Aluevaltuuston on tarkoitus hyväksyä strategia syyskuun kokouksessaan.    

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, Varhan strategia on valmistumassa. Hyvinvointialueemme olemassaolon tarkoitus on kiteytymässä virkkeeseen Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.  

Painopisteemme loppuvuodelle  

Nyt on valmistumassa ylätason strategia, joka osoittaa vuodenvaihteessa aloittavalle hyvinvointialueelle suunnan ja valitsee painopisteet.   

– Kaikkein tärkeintä tämän vuoden aikana on varmistaa se, että palvelut jatkuvat ja homma toimii, kiteyttää elokuussa hyvinvointialueen johtajana aloittanut Tarmo Martikainen 

Hyvinvointialuestrategiassa loppuvuoden 2022 painopisteiksi esitetään, että muutoksessa ei synny katkoja kansalaisten palveluihin, eikä häiriöitä palkanmaksuun, sosiaalietuuksien maksuun, hyvinvointialueen laskujen maksuun tai asiakasmaksujen keräämiseen. Lisäksi keskeistä on, että henkilökunta osaa käyttää heille uusia IT-järjestelmiä ja prosesseja jouhevasti. Tiedon on kuljettava yhtä hyvin kuin nykyään.  

Hyvinvointialueemme palveluihin pureutuva strategia valmistuu ensi vuonna, todennäköisesti vuoden 2023 lopulla. 

Strategiassa suunnataan katse kohti tulevia vuosia  

Visioksemme on luonnosteltu tavoite, että olemme tulevina vuosina olla ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama yliopistollinen hyvinvointialue. Turvaamme yhdessä kumppaniemme kanssa terveyttä ja hyvinvointia kaikille varsinaissuomalaisille, kaksikielisesti.  

– Nyt valtuuston käsittelyyn tulevan visiomme jokaisella sanalla on merkitystä. Valintoja on tehty henkilöstön, päättäjien ja sidosryhmien kanssa yhdessä keskustellen. Haluamme turvata hyvinvointia nimenomaan yhdessä kumppaniemme kanssa ja tehdä sen kaksikielisesti. Yliopistollisuus erottaa meidät useimmista muista hyvinvointialueista, kertoo strategiatyössä tiiviisti vuoden alusta saakka mukana ollut Katariina Kauniskangas 

Strategian työstämiseen kuluvan vuoden aikana eri tavoin osallistunut kyselyjen, työpajojen ja foorumeiden kautta kaikkiaan tuhansia varsinaissuomalaisia. Aluehallitus ja aluevaltuusto ovat käsitelleet strategiaa ensimmäisen kerran tänä keväänä. Päätöksiä strategian painotuksista odotetaan nyt syyskuussa. 

Mistä saan lisätietoja? Julkaisemme strategiaa esittelevän aineiston väliaikaisilla nettisivuillamme suomeksi ja ruotsiksi, kun se on hyväksytty. Kannustamme hyvinvointialueelle siirtyviä tiimejä käymään strategiaa läpi omissa työpaikkakokouksissaan. Meillä kaikilla on tehtävämme hyvinvointialueen tulevaisuuden rakentamisessa.

Hyvinvointia yhdessä, joka päivä!  

Asiasanat: hyvinvointialue , strategia , Varsinais-Suomi