Hyppää sisältöön

Pitääkö henkilö- ja ammattikortit uusia, entä toimivatko kulkukortit ensi vuonna?

Käytössämme on eri käyttötarkoituksiin erilaisia kortteja ja kulkulupia. Nyrkkisääntönä on, että jatkamme olemassa olevien käyttöä, kunnes toisin ohjeistetaan. Varmennekorteista organisaatioon sidotut henkilöstö- ja toimijakortit on uusittava Varhan korteiksi ensimmäisenä 28.2.2023 mennessä.

Varmennekortit:

 

Henkilöstökortit ja toimijakortit​

Henkilöstö- ja toimijakortit ovat organisaatioon sidottuja ja ne on uusittava Varhan korteiksi 28.2.2023 mennessä.  Tunnistat henkilöstö- ja toimijakortin siitä, että sen etupuolella lukee organisaation nimi.  Uusi korttisi oma-aloitteisesti paikallisen rekisteröintipisteesi kautta. Voit tehdä sen jo vaikka heti!

Henkilöstökortit ja toimijakortit ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja. Toimikortin avulla voi tunnistautua luotettavasti tietojärjestelmiin ja palveluihin. Korttia voi käyttää myös esimerkiksi sähköpostin salaamiseen ja sähköisen allekirjoituksen tekemiseen. Henkilöstökortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sellaiselle henkilöstölle, jolla ei ole ammattioikeutta Valviran Terhikki- tai Suosikki-rekisterissä. Henkilöstökortti voidaan hankkia esimerkiksi toimiston tai tietopalvelun henkilöstölle.

Pelastuslaitoksen kortit menevät Alpen oman sopimuskuvion mukaisesti. Seuraa Alpen ohjeita asiassa.

Ammattikortit​ – käytä nykyistä korttiasi

Ammattikortti on voimassa viisi vuotta, ellei ammattioikeuteen liity voimassaoloaikaa rajoittava tekijä.​ Ammattikortilla voi työskennellä valtakunnallisesti kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa.​ Ammattikortteja ei tarvitse uusia.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, kuten esimerkiksi lääkäreille, farmaseuteille, sairaanhoitajille ja sosionomeille. Ammattikortilla on mahdollista tunnistautua luotettavasti terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja allekirjoittaa sähköisesti potilasasiakirjoja ja lääkemääräyksiä.

Ilmoita toimikorttisi (henkilöstö- ja toimijakortti sekä ammattikortti) numero Varhalle, jotta voit kirjautua kortilla Varha-työasemalle. Kortti pitää tallentaa järjestelmiin. (Tyksiläisille ei tärkeä vielä). Ilmoitus onnistuu 27.12.2022 mennessä lomakkeella: https://forms.office.com/r/DQs1LbrBc3

– Vaatii kirjautumisen Varha-tunnuksella (löytyy Varhan intrasta hakusanalla toimikortti )
1.1.2023 alkaen toimikortin numeron voi ilmoittaa 2M-IT:n palvelukanavan kautta.

Rekisteröintipisteet ja rekisteröijät pysyvät samana

Rekisteröintipisteet ja rekisteröijät ovat samat kuin aiemminkin. Ajanvaraustapoja ei vuoden vaihteessa uudisteta, pisteet toimivat kuten ennenkin. Voit hyödyntää mitä tahansa rekisteröintipistettä alueella, suosi nykyistäsi ruuhkien välttämiseksi.

Muut kortit

 

Kulkuavain, siru, kulkukortti

Avain, kortti, kulkulätkä tai muun muotoinen kiinteistöön pääsyn mahdollistava väline. ​

Kiinteistöä hallinnoiva taho vastaa kulkukorteista. ​

Ohje: käytä nykyistä tai jos olet sijoittumassa uuteen työpisteeseen, sovi kyseessä olevan kiinteistön kanssa kulkuluvasta.

Varhan kuvallinen kortti tehdään myöhemmin​ – pidä nykyinen kortti esillä toistaiseksi

Valokuvallinen henkilöstön tunnistettavuuden osoittava kortti (kaulassa roikkuva tai työvaatteeseen kiinnitetty) kilpailutetaan ja korttipohja laaditaan myöhemmin.