Hyppää sisältöön

Kurkista hyvinvointialueen valmistelutyöhön: ajankohtaista viikolla 6

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelutyö etenee. Tämä kurkistus kertoo sinulle, mitä valmisteluorganisaation kuudessa hankkeessa juuri nyt puuhataan ja mihin tartumme seuraavaksi. Tule mukaan.

Ajankohtaista hyvinvointialueen valmistelussa

Tällä viikolla tulevat aluevaltuutetut saavat perehdytystä maaliskuussa alkavaan työhönsä. He osallistuvat ensimmäiseen valmistelujohtaja Antti Parpon luotsaamaan aloitusseminaariin, jossa luottamushenkilöt kuulevat hankejohtaja Katariina Kauniskankaan näkemyksiä tulevan hyvinvointialueemme toimintaympäristöstä ja saavat tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmisteluun. Seminaarissa aluevaltuutetuille esitellään erityisesti pelastustoimen valmistelua, josta heille kertoo hankejohtaja Mika Kontio.

Mitkä ovat valmistelun ykkösasiat juuri nyt?

Hanke 1. Hallinto, talous ja tukipalvelut: Juuri nyt eniten korostuvat aluehallinnon käynnistymiseen liittyvät valmistelut. Valmistelemme Vaten seuraavaa kokousta varten aluevaltuuston järjestäytymiseen liittyviä asioita, kuten hallintosääntöä. Myös lakisääteisiin selvityksiin liittyy paljon kuntien kysymyksiä erilaisista tilanteista, joita ratkomme parhaamme mukaan, Arja Pesonen kertoo.

Hanke 2. Johtaminen ja osaaminen: Suurimmat asiat juuri nyt liittyvät tulevan henkilöstön siirtoihin. Vate hyväksyi palkkamoottorin hybridimallin, joka auttaa meitä rullauttamaan muitakin henkilöstöasioita eteenpäin. Organisaatiomallin valmistelu jatkuu, mutta brändikilpailutus on loppusuoralla. Olemme myös lähteneet valmistelemaan hyvinvointialueen verkkosivu- sekä intranetratkaisuja yhdessä hankkeen 5 kanssa, Saija Rintala ja Laura Saurama kuvailevat.

Hanke 3. Palvelujen järjestäminen: Ensimmäiset hyvinvointialueen strategiatyöpajat on nyt pidetty. Kokoamme tällä hetkellä työpajojen ja sidosryhmäkyselyiden tuloksia. Kokoamme niistä tietoa tulevan palvelustrategian pohjaksi. Seuraavana työn alla on palveluhankintojen nykytilan kartoittaminen kuntiin ja kuntayhtymiin lähetettävien tarkentavien kyselyiden avulla. Tarvittavan tiedon saaminen monelta eri taholta nopeassa aikataulussa on haastavaa, koska kartoitettavaa tietoa on valtava määrä, mutta aikaa vähän. Toimintaympäristön perehdytysmateriaali on kuitenkin valmis valtuutettujen käyttöön, Katariina Kauniskangas ja Sirpa Rantanen sanovat.

Hanke 4. Yhdyspinnat: Hankkeessamme on tällä viikolla aloittanut kaksi uutta projektipäällikköä: Eeva-Sirkku Pöyhönen ja Mikko Hulkkonen. Eeva-Sirkun vastuulla ovat järjestöavustukset ja Mikko Hulkkosen oppilashuollon kokonaisuus. Seuraava etappi on tunnistaa ja määrittää toimijoiden välisen yhteistyön edellyttämät yhteistoimintarakenteet, toimintamallit sekä tiedonkulku. Saimme käyttömme valmisteluorganisaation yhteiset toimitilat. Ne lisäävät hankejohtajien, projektipäälliköiden ja muun henkilöstön välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä, Anneli Pahta ja Jenni Kiviluoto iloitsevat.

Hanke 5. ICT: Me tartumme seuraavaksi yhdessä luovuttavien organisaatioiden kanssa teematyöpajojen ja lisäkartoitusten työstämiseen. Kokonaiskuvan tarkentaminen yhdessä on meille ykköstavoite. Aikataulu tulee olemaan tiukka, koska isot hankintakokonaisuudet vaativat ajoissa tehtyä käynnistämistä, Johannes Holvitie kiteyttää.

Hanke 6. Pelastustoimen koordinaatio: Tartumme nyt YTA-valmistelun ajankohtaisiin asioihin ja yhteistyön kehittämiseen. Olemme jatkaneet valmisteluvastuullamme olevien työpakettien edistämistä ja hankkeemme kulkee suunnitellusti eteenpäin. Pelastustoimen tärkein valmistelussa oleva asia on osallistuminen strategiavalmisteluun. Toki samaan aikaan olemme edistäneet uudistusta myös työpakettien kautta, Mika Kontio tiivistää.

Mielen virkistämiseksi: Mitä valmisteluorganisaatio oikein olikaan?

Valmisteluorganisaatio nimensä mukaisesti valmistelee tietämme kohti hyvinvointialuetta. Valmisteluorganisaatio on jaettu kuuteen hankkeeseen, jotka edistävät isoja ja pienempiä kokonaisuuksia aluevaltuuston päätettäväksi. Valmistelutyössä hankkeita auttaa myös hanketyössä tarvittavia tukipalveluita tarjoava projektitoimisto.