Hyppää sisältöön

Kurkista hyvinvointialueen valmistelutyöhön: ajankohtaista viikolla 4

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiossa työ etenee. Tämä kurkistus avaa sinulle ikkunan siihen, minkä kokonaisuuksien parissa valmistelujen kuudessa hankkeessa juuri nyt puuhataan ja mihin tartumme seuraavaksi. Tule mukaan.

Ajankohtaista hyvinvointialueen valmistelussa

Hyvinvointialueen strategiaa valmistellaan aluehallinnon käsiteltäväksi. Tällä viikolla käynnistyivät Vaten ja poliittisen seurantaryhmän sekä hankejohtajien strategiatyöpajat. Työpajoissa valmistellaan ehdotusta aluehallitukselle. Aluehallituksen käsittelyn jälkeen päätöksen lopullisesta strategiasta tekee aluevaltuusto.

Strategiatyötä ohjaavat yhteistuumin Palvelujen järjestämisen hanke (hanke 3) ja projektitoimisto. Vastuuhenkilöt kokoavat työpajoissa syntyneet ideat kokonaisuudeksi ja tuottavat tulevan hyvinvointialueemme toimintaympäristön analyysin strategiatyön taustaksi.

– Työpajojen osallistujat tekivät ennakkotehtäviä, jotka analysoivat hyvinvointialueemme toimintaympäristöä mm. SWOT- ja skenaariomenetelmin, projektitoimiston johtaja Melisa Haahtinen kertoo.

Seuraavat työpajat järjestetään helmikuun alussa. Silloin osallistujat työstävät ehdotusta missiosta sekä strategisista painopisteistä.

Mitkä ovat valmistelun ykkösasiat juuri nyt?

Hankejohtajat kertovat, miten tulevan hyvinvointialueen valmistelutyö etenee lähiviikkoina. He kuvailevat suurimpia haasteita ja kokonaisuuksia, jotka odottavat valmistelutyötä luotsaavia johtajia ja projektipäälliköitä lähiviikkoina.

Hanke 1. Hallinto, talous ja tukipalvelut: Tärkein asia tällä hetkellä on hallintosäännön valmistelun eteneminen, jonka jälkeen voimme viedä organisaation ja johtamisjärjestelmän rakentamista eteenpäin. Hankkeessa on saatu palkka- ja taloushallinnon ratkaisuesitys valmiiksi. Kun asiasta saadaan päätös, tarkennamme projektisuunnitelmaa ja ryhdymme töihin. Projekteista tulee huomattavan suuria ja haasteellisia, Arja Pesonen luotaa.

Hanke 2. Johtaminen ja osaaminen: Hankkeessa kaksi on neljä tiiviissä valmistelussa olevaa asiaa. Ensimmäinen on organisaatiorakenne, jota työstetään yhdessä muiden hankkeiden projektien kanssa. Toisena valmistelun keskiössä on viestintäsuunnitelma ja viestinnän organisoituminen. Kolmas projektimme on tiedolla johtaminen, jonka projektisuunnitelmaa vahvistamme. Neljäs valmistelun alue on osaaminen ja johtaminen. Kaikki ovat suuria kokonaisuuksia, joissa ei viikkotasolla tapahdu isoja liikkeitä, mutta työ etenee, Saija Rintala ja Laura Saurama kuvailevat.

Hanke 3. Palvelujen järjestäminen: Kokoamme ensimmäisten strategiatyöpajojen ja sidosryhmäkyselyiden tuloksia hyvinvointialueen strategian pohjaksi. Kartoitamme seuraavaksi palveluhankintojen kokonaiskuvaa ja nykytilannetta, toimintaympäristön turvallisuutta sekä palveluverkkoa ja -kriteerejä. Haastavaa hankkeellemme on tukiresurssien, kuten viestintä- ja toimistoresurssin, niukkuus. Tavoitteemme on yhteisymmärryksen löytäminen tulevasta palveluiden rakenteesta valtuutettujen päätöksenteon tukemiseksi, Katariina Kauniskangas ja Sirpa Rantanen kertovat.

Hanke 4. Yhdyspinnat: Olemme tunnistaneet valmistelun kannalta keskeisimmät yhdyspinnat. Seuraavaksi on tärkeää käynnistää yhteistyö kuntien kanssa, jotta voimme luoda yhteisen tilannekuvan ja sopia yhteiset toimintatavat ja tavoitteet. On tärkeää, että jo tehty työ ja toimivat käytänteet huomioidaan valmistelutyössä. Varsinais-Suomessa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä olemassa valmiita rakenteita, joita voimme hyödyntää valmistelussa. Hankkeemme siltaa yhteistyötä kohti tulevia verkostoja, Anneli Pahta ja Jenni Kiviluoto kuvailevat.

Hanke 5. ICT: Päällimmäisenä työpöydällä on ICT-muutossuunnitelman ensimmäinen käsittelyversio, joka vaatii ICT-kartoituksien loppuunsaattamista. Muutossuunnitelma huomioi muutoksen valtionavustuksen priorisoidun käytön. Suurin haasteemme on järjestelmien kattavien integraatioiden rakentaminen ja ICT-infrastruktuurin laite- ja asennusresurssien saatavuus. Olemme saaneet valmiiksi useita kartoitustoimenpiteitä, valmistaneet alueelle nyky- ja tavoitetila-arkkitehtuuria ja määrittäneet harkittuja toteutuskohteita muutossuunnitelman sisällöksi ja hyvinvointialueen ICT-tukipalvelun muodostamiseksi, Johannes Holvitie tiivistää.

Hanke 6. Pelastustoimen koordinaatio: Pelastustoimen tärkein valmistelussa oleva asia on tällä hetkellä osallistuminen strategiavalmisteluun. Hanke tarttuu seuraavaksi YTA-valmistelun ajankohtaisiin asioihin ja yhteistyön kehittämiseen. Olemme hyvään matkaa edistäneet valmisteluvastuullamme olevia työpaketteja ja tavoitteemme on jatkaa Vaten aikaisten kriittisten tavoitteiden toteutumista, Mika Kontio kertoo.

Mielen virkistämiseksi: Mitä valmisteluorganisaatio oikein olikaan?

Valmisteluorganisaatio nimensä mukaisesti valmistelee tietämme kohti hyvinvointialuetta. Valmisteluorganisaatio on jaettu kuuteen hankkeeseen, jotka edistävät isoja ja pienempiä kokonaisuuksia aluevaltuuston päätettäväksi. Valmistelutyössä hankkeita auttaa myös hanketyössä tarvittavia tukipalveluita tarjoava projektitoimisto.