Hyppää sisältöön

Keskeisiä hyvinvointialueen henkilöstöasioita linjataan loppuvuoden aikana  

Syyskuun henkilöstötreffeille oli saatu joitakin kymmeniä ennakkokysymyksiä: kiitos kaikille kysyjille! Konsernipalvelujohtaja Laura Saurama vastasi näihin treffeillä 27. syyskuuta.  

Onko HR- tai henkilöstöpolitiikasta, virkavapaista tai työaikamuutoksista tehty linjauksia?  

Näistä ei vielä hyvinvointialueellemme ole linjattu. Linjaukset saamme lähempänä vuodenvaihdetta, ja siihen asti noudatamme lähettävän eli nykyisen organisaatiomme ohjeita.  

Lähempänä vuodenvaihdetta saamme käytännön ohjeita esimerkiksi työaikaleimauksiin. Titanian piirissä olevan henkilöstön osalta jaksot yhdenmukaistetaan. Tästä toivottavasti on tullutkin informaatiota, ja työvuorolistoja tekevät edelleen samat henkilöt kuin nytkin. Tällä pyritään varmistamaan turvallinen siirtymä vuodenvaihteen yli.

Myös henkilöstöetuudet ovat vielä valmisteltavana. Nykyorganisaatioiden etuuksissa on variaatiota. Tästä syystä suunnittelemme yhteisesti, mitä henkilöstöetuuksilla tavoitellaan – tukea työkykyyn, aktiivista vapaa-aikaa, yhteisöllisyyttä, lounasetuutta vai huojennusta työmatkakuluihin.  

Mitä palkkauksesta ja palkkojen harmonisaatiosta on linjattu? 

Tällä hetkellä (syyskuu 2022) valmistelemme pelisääntöjä ja palkkataulukkoa uusille, vuoden 2023 rekrytoinneille. Palkkojen harmonisaation osalta odotamme hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimusta sekä valtakunnallisen palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskevan kehittämisohjelman toimenpiteitä.

Hyvinvointialueella palkat maksetaan edelleen kuukausiperusteisesti. Vakituiset saavat palkan joka kuun 15. päivä ja määräaikaiset kuun viimeinen päivä. Tällöin myös maksetaan erilliset lisät ja työaikakorvaukset. 

Osa siirtyvästä henkilöstöstä on virassa ja osa työsuhteisia. Koska tätä yhdenmukaistetaan ja miten? 

Nimike ei aina kerro tehtävänkuvasta. Virassa oleva henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle lähtökohtaisesti virkaan ja työsuhteiset työsuhteisina. Vuoden 2023 aikana on tavoitteena lähteä muuttamaan virkoja toimiksi, jos virka on epätarkoituksenmukainen.  

Henkilökuntamme tekee paljon keikkaa nyt, kun kunnat ovat eri organisaatioita. Muuttuko tämä vuonna 2023, kun siirrymme hyvinvointialueelle?  

Tämä tosiaan muuttuu ensi vuonna. Hyvinvointialeen sisällä keikkailua voi tehdä vain pienissä määrin, sillä viikkolevon tulee toteutua ja työ maksetaan ylityönä. Myös tähän valmistellaan pelisääntöjä, ja näyttää siltä, että kovin joustavaa tästä ei valitettavasti tule. Samaan aikaan tässä on hyvä muistaa työaikalainsäädännön tavoite suojata työntekijän turvallisuus ja terveys.  

Päivitämme usein kysyttyjä kysymyksiä väliaikaiselle nettisivullemme: https://vshyvinvointialue.fi/ukk/