Hyppää sisältöön

Hyvinvointialuetta rakentava henkilöstöasioita käsittelevä väliaikainen yhteistoimintaelin on nimetty

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelu etenee. Tiistaina 21. syyskuuta asetettiin väliaikainen yhteistoimintaelin, joka osallistuu vuoden 2023 alusta aloittavan hyvinvointialueen rakentamiseen henkilöstöasioissa. Yhteistoimintaelimessä on kuusi järjestöjen nimeämää jäsentä. Sen toimikausi jatkuu vuoden 2022 helmikuun loppuun, jonka jälkeen aluevaltuusto aloittaa toimintansa.

Tulevien kuukausien aikana hyvinvointialuetta rakennetaan systemaattisesti. Väliaikaisen valmistelutoimielimen henkilöstöä koskevien asioiden käsittelyä varten Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun nimettiin kuusijäseninen yhteistoimintaelin. Asiasta päätti väliaikainen valmistelutoimielin kokouksessaan tiistaina 21. syyskuuta.

Myöhemmin päätetään erikseen, jatkaako yhteistoimintaelin samalla kokoonpanolla myös tulevan hyvinvointialueen valmistelussa.

Jäsenet valittiin kunnallisten pääsopijajärjestöjen esitysten perusteella seuraavasti:

  • JUKO, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö: Hannele Heine (VSSHP, SLL – JUKO) ja Helena Pelkonen (Turku, Talentia – JUKO) sekä varajäseninä Päivi Slama (Turku, SLL – JUKO) ja Soile Mäkinen (Raisio, STHL – JUKO)
  • JAU, Julkisen alan unioni: Niina Kankaanpää (VSSHP, JYTY – JAU) ja Janne Sjölund (VSSHP, JHL – JAU) kaksi jäsentä sekä varajäseninä Päivi Oikarinen (Turku, JYTY – JAU) ja Iiris Pitkäaho (Turku, JHL – JAU)
  • SOTE ry, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry: Jaana Rönnholm (Turku, Super – SOTE ry) ja Jussi Rantanen (VSSHP, Tehy – Sote ry) sekä varajäseninä Jaana Dalén (VSSHP, Super – Sote ry) sekä Pia Jormakka (Turku, Tehty – Sote ry)
    Yhteistoimintaelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestöjen edustajista.
  • Työnantajan edustajiksi (varajäsen suluissa) nimettiin Matti Bergendahl (Tuomas Heikkinen), Saija Stenbacka (Kristiina Uutela) ja Sinikka Valtonen (Tuija Mäki).

Samassa kokouksessa asetettiin virallisesti lisäksi poliittisen seurantaryhmän jäsenet sekä keskusteltiin viestinnästä.

Poliittisessa seurantaryhmässä 19 jäsentä

Hyvinvointialueen valmistelua seuraamaan on asetettu poliittinen seurantaryhmä. Seurantaryhmässä on 19 piirijärjestöjen määrittämää jäsentä, ja heille on nimetty henkilökohtaiset varajäsenet. Ryhmä toimii helmikuun 2022 loppuun eli siihen asti, kun aluehallinto aloittaa. Seurantaryhmän kokoonpano sairaanhoitopiirin www-sivuilla.

Viestintä väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksistä

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksistä viestitään lähtökohtaisesti kokousta seuraavana arkipäivänä. Viestintäaineisto toimitetaan suomeksi ja ruotsiksi mukana olevien organisaatioiden sisäisen viestinnän kanaviin.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen asialistat julkaistaan kokousta edeltävänä päivänä ja pöytäkirjat niiden tarkastamisen jälkeen. Kokousasiakirjat julkaistaan toistaiseksi vsshp.fi-sivuilla, ja myöhemmin syksyllä hyvinvointialueen valmisteluvaiheen väliaikaisella sivustolla (vssote.fi). Väliaikainen sivusto on käytössä, kunnes tulevan hyvinvointialueen palveluviestintään saadaan rakennettua uusi internetsivusto.

Muutoksessa kaikkien sidosryhmien osallistumismahdollisuuksien järjestäminen on keskeistä. Hyvinvointialueelle siirtyy töihin kaikkiaan noin 21 000 eri alojen ammattilaista. Osallistumismahdollisuutta varten on tarkoitus valmistella tapa, jolla henkilöstöltä saadaan palautetta ja henkilöstö voi osallistua työhön.