Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueen talousarviota valmisteltu epävarmoista lähtökohdista

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvio on nimensä mukaisesti arvio. Olemme laatineet talousarviota varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Aloittaessamme talouden näkyvyys on monella tavalla sumuinen, mutta lähdemme hyvin innostuneena tekemään töitä kohti tavoitteitamme. Työtä on paljon, ja tarvitaan kärsivällisyyttä ratkoa vastaan tulevia haasteita.

Tehtyyn tulo- ja menoarvioon liittyy runsaasti epävarmuuksia. Lähtötietoina käytetyt kuntien talousarviot ovat ylittymässä ja uuden rahoitusmallin mekanismit ovat sellaiset, että ensimmäisenä vuonna syntyy merkittävä alijäämä. Hyvinvointialueille esitettävä rahoitus ei kata siirtyviä kustannuksia eikä varsinainen rahoituspäätös ei ole suunnitelmaa laadittaessa ollut käytettävissä. Alijäämää tultaneen paikkamaan ns. kertakorvauksella, jonka suuruus riippuu tilinpäätöstiedoista 2022. Talouden tasapainottamisen tarve täsmentyy vuoden 2023 puolella. On hyvin todennäköistä, että vuoden 2023 aikana tullaan tekemään korjattu talousarvio.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvioesitys on noin 99 miljoonaa euroa alijäämäinen. Rahoituslakien toteutuessa taloussuunnitelman tasapainotustarve pienenisi noin 62,5 miljoonaan euroon. Alijäämä tulee kattaa taloussuunnitelmakauden 2025 loppuun mennessä, ja vaatii toteutuakseen selkeän muutosohjelman. Asetelma on haastava, mutta toteutettavissa.

Meillä on monenlaisia tavoitteita. Strategian pohjalta on luotu 19 kohdan toimenpideohjelma vuodelle 2023.
Valtion tehtäviin kohdistama rahoituksen kasvu kohdennetaan peruspalvelujen vahvistamiseen.

Vuosi 2023 tulee olemaan haltuunoton vuosi ja uuden organisaatiomme ja sen kulttuurin rakentamista. Tätä työtä teemme strategian pohjalta. Tavoitteeksemme asetettiin, että Varha on ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama kaksikielinen yliopistollinen hyvinvointialue.

Aluehallitus käsittelee talousarviota joulukuun ensimmäisellä viikolla ja aluevaltuusto joulukuun kokouksessaan 14.12.2022.

Tarmo Martikainen
hyvinvointialueen johtaja 

Asiasanat: muutosohjelma , rahoitusmalli , talousarvio , tulo- ja menoarvio