Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueen organisoituminen etenee: nimityksiä useille tulosalueille

Hyvinvointialueemme organisoituminen etenee kohti konkretiaa. Organisaatio rakentuu niin sanotusti ylhäältä alaspäin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ensimmäiseksi nimitetään tulosalueiden ja –ryhmien johto ja siitä edetään kohti yksiköitä.

Hyvinvointialueella on kuusi tulosaluetta, joiden vetäjiä aloitti työssään elokuussa (lue tiedote 1.7.2022). Heidän ensimmäisinä tehtävinään on rakentaa organisaatio. Tavoitteena on, että kunkin kustannuspaikan henkilöstö ja esihenkilöt siirtyvät suoraan sellaisenaan kokonaisina tiimeinä hyvinvointialueelle. Perusperiaatteena liikkeenluovutuksella tehtävässä uudelleenorganisoitumisessa on, että henkilöstö siirtyy nykyistä tehtäväänsä lähinnä vastaavaan työhön.

Elo-syyskuussa eri tulosalueille on tehty seuraavat nimitykset

(Suluissa henkilön nykyinen organisaatio).

Ikääntyneiden palveluissa asiakasohjausjohtajaksi Salla Lindegren (Salo).

Sote-palveluissa sote-palvelujen asiakasohjausjohtajaksi Jenni Kiviluoto (Turku), palvelujohtajaksi sosiaali- ja vammaispalveluihin Emilia Heikkilä (Kaarina) ja sote-keskuksen palvelujohtajaksi Jane Marttila (Turku) ja yliopistollisen sote-keskus palvelujohtajaksi Susanna Laivoranta-Nyman (Tyks).

Järjestämisen palveluissa asiakkuusjohtajaksi Pasi Oksanen (Turku), kaksikielisten palvelujen johtajaksi Karin Simola (Kemiönsaari), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajaksi Anneli Pahta (Salo), strategiajohtajaksi Leena Setälä (Tyks), tietopalvelujohtajaksi Marjaana Siirala (Turku), tutkimus- ja kehitysjohtajaksi Ville Kytö (Tyks) sekä ylilääkäriksi, yleislääketieteen ja kuntoutuksen vuodeosastopalvelut Sari Koistinen (Loimaa).

Tehtävät olivat haettavina kesän aikana sisäisesti KuntaRekryssä. Tästä edelleen palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita haetaan osin sisäisinä hakuina, ja osittain henkilöitä voidaan siirtää näihin tehtäviin suoraan. Seuraavia hakuja tulee auki säännöllisesti.

Tyks/sairaalapalvelut tulosaluejohtajan virka on julkisessa haussa 28.9.2022 saakka Tulosaluejohtaja, Tyks/sairaalapalvelut – Varsinais-Suomen hyvinvointialue – Kuntarekry

Konsernipalvelut aloitti järjestäytymisen

Hyvinvointialueen konsernipalveluihin siirtyy kaikkiaan noin 2000 henkilöä eri organisaatioista. Konsernipalvelujen tehtävänä on tukea koko hyvinvointialuetta ja olla viiden muun tulosalueen kumppanina esimerkiksi talouden, henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon kysymyksissä.

Konsernipalvelut aloitti organisoitumisensa elo-syyskuun vaihteessa. Käytännössä nyt kootaan siirtyvien henkilöiden tehtävänkuvia ja ollaan yhteydessä heihin tai heidän esihenkilöihinsä. Työ etenee vaiheittain, ja konsernipalvelujen eri yksiköissä organisaatiota pystytään muodostamaan eri vauhtia. Tavoitteena on, että konsernipalvelujen organisaatio saadaan valmiiksi lokakuun aikana.

Konsernipalvelujen johtoryhmän muodostavat konsernipalvelujohtaja Laura Saurama, ja hänelle raportoivat hallintojohtaja Jari-Pekka Tuominen, kiinteistöjohtaja Timo Seppälä, talousjohtaja Arja Pesonen, tukipalvelujohtaja Janne Saarinen, tietohallintojohtaja Jari Poromaa sekä viestintäjohtaja Maria Roos. Lisäksi johtoryhmään sijoittuu henkilöstöjohtajan virka, joka on julkisessa haussa 20.9.2022 saakka https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/henkilostojohtaja-459792/

Asiasanat: nimitys , organisaatio