Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueen hallinto sijoittuu aluksi pääosin Kärsämäkeen, Tyksinmäelle sekä Rauhankadulle

Hyvinvointialueen järjestämisen palvelut, konsernipalvelut sekä sote- ja ikääntyneiden palvelujen hallinnolliset tehtävät sijoittuvat eri osoitteisiin. Henkilökunnalla on mahdollisuus tehdä laajasti etätyötä alkuvuoden ajan, esihenkilön kanssa sovittaessa, jos työtehtävät sen sallivat.

Hyvinvointialueen hallinnollista työtä tekevien työtilat sijoittuvat pääosin Kärsämäkeen (Kärsämäentie 11), Tyksinmäelle sekä Rauhankatu 11:een. Palkkahallinto jatkaa Tyks Raision sairaalan tiloissa. Lisätilaa saadaan Hämeenkadulta helmikuun aikana.

Alkuvuosi 2023 mennään väliaikaisin tilajärjestelyin ja keskitytään siihen, että siirtymä hyvinvointialueelle saadaan tehtyä. Tammikuussa valmistellaan tarkempaa suunnitelmaa sijoittumisesta sekä siihen liittyen suunnitellaan muuttoa.

Valtaosa hyvinvointialueelle siirtyvistä asiakas- ja potilastyössä olevista työntekijöistä jatkaa nykyisissä työpisteissään, sillä asiakkaiden asiointipisteisiin ei tule muutoksia tässä vaiheessa.

Hallintotyössä suositaan osittaista etätyötä

Toimitiloja on selvitetty loppuvuoden aikana kaikkiaan noin 760:lle hyvinvointialueelle siirtyvälle hallinto- ja toimistotyötä tekevälle henkilölle.

Perusperiaatteena on, että ensisijaisesti sijoitutaan hyvinvointialueen omistuksessa oleviin ja jo vuokraamiin tiloihin. Kustannussyistä vasta viimeisimpänä vaihtoehtona voidaan vuokrata tiloja ulkopuolelta. Lähtökohtana on myös jatkaa etätyömahdollisuutta, jos se työtehtävien kannalta on mahdollista.

-Keskusteluissa ja suunnittelussa yritetään ottaa huomioon se, että uudet työyhteisöt pääsevät tutustumaan toisiinsa ja se, että yhteistyötä tekevät yksiköt sijoittuisivat lähelle toisiaan. Tämänhetkiseen suunnitelmaan siis todennäköisesti tulee vielä muutoksia, kertoo Juha Rantasalo, joka vastaa tilasuunnittelusta.

Minkään yksikön ei tarvitse muuttaa nyt talven kiireiseen aikaan. Kunnilta vuokratut tilat ovat edelleen käytössä ja niissä osa hallinnon henkilöstöstä jatkaa työskentelyä.

Mahdolliset muutot suunnitellaan ja vaiheistetaan alkuvuodesta yhdessä yksiköiden kanssa, kun toiminta on vakiintunut ja esihenkilöillä on näkymä siirtyvään henkilöstöön. Tämänhetkinen suunnitelma perustuu syys-lokakuussa 2022 tehtyyn kyselyyn.

-Kaikki työntekijät ovat meille tärkeitä. Se että heti vuoden alusta ei valitettavasti ole osoittaa omaa kiinteää työpistettä ei tarkoita, ettemmekö arvostaisi jokaisen työtä. Moni on tottunut etätyöhön ja työskentelee etänä mielellään. Samaan aikaan meidän tulee kuitenkin päästä tutustumaan uusiin työkavereihimme ja muodostaa Varhan työkulttuuriamme. Tilanne on vaikea ja ratkaisemme tätä talven aikana. Kiitos kärsivällisyydestä ja joustavuudesta, jota muutoksessa nyt tarvitsemme todella paljon, sanoo konsernipalvelujohtaja Laura Saurama.

Perusperiaatteet toimistotiloissa vuoden 2023 alussa

  • Vuoden 2023 alussa tilajärjestelyt ovat väliaikaisia.
  • Työtilat ovat pääosin tiimikohtaisia erilaisia avo- tai monikäyttötiloja.
  • Työpisteet tulevat pääsääntöisesti yhteiskäyttöisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että omia työpisteitä ei ole varattu jokaiselle toimistotyötä tekevälle, vaan työpisteitä käytetään yhteisesti ja eri päivinä työpisteet voivat olla eri henkilöiden käytössä.
  • Oma kiinteä työpiste on mahdollista järjestää vain niille, jotka työnluonteen vuoksi tarvitsevat kiinteää työpistettä tai useita suuria näyttöjä tai arkistotilaa.
  • Toimistotyötä on mahdollista tehdä etätyönä. Käytännössä voit sopia etätyöstä esihenkilösi kanssa työtehtävien mukaan.
  • Etätyö on lähtökohtaisesti mahdollista 40-60% työajasta.
  • Myöhemmin vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön mobiilisovellus, jolla voi varata työpisteitä itselle ja tiimille.
  • Neuvottelutiloja löytyy kaikista käytössämme olevista kiinteistöistä, ja ne pyritään avaamaan mahdollisimman nopeasti sähköiseen varausjärjestelmään.