Hyppää sisältöön

Henkilöstön siirron periaatteet hyvinvointialueelle

Organisaatiorakenteen valmisteluvaihe tällä hetkellä/ rekrytoinnit 

 • Työnantajaorganisaation rakentaminen hyvinvointialueella etenee suunnitelman mukaan. Valtaosa tulosryhmäjohtajista on jo valittu ja tämän tason jälkeen organisaatioon kiinnitetään palvelualueen vastuuhenkilöt ja sen jälkeen palveluyksikön vastuuhenkilöt. Loppujen virkojen perustaminen marraskuussa vaatii ko. alueiden hahmottamista ja valitut esihenkilöt osallistuvat organisaation suunniteluun.  
 • Marras-joulukuussa perustetaan asiakasrajapinnan virat, joihin olemassa olevat viranhaltijat siirtyvät 
 • Haastatteluja järjestetään edelleen, osaa ei ole edes vielä aloitettu 
 • Pääosa henkilöstöstä siirtyy oman tehtävän mukaiseen tehtävään uudessa organisaatiossa. Tekninen siirto toteutetaan palkkahallinnon järjestelmän rakentamisen yhteydessä, tässä yhteydessä vahvistetaan myös pääosa esihenkilöistä 
 • Jokaisen organisaatiotason henkilöstö tarkastetaan esihenkilön kanssa marras-joulukuussa ja siirtohetken mukainen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle 

Työaikasaldot ja vuosilomat vuoden vaiheessa: 

 • Kaikissa organisaatioissa tulee olla riittävä tuki haasteiden selvittämiselle vuoden vaihteessa, jotta voimme varmistaa esim. käyttöoikeuksia ja erityisesti virheettömän palkanmaksun. Siten jokaisessa yksikössä tulee olla vastuuhenkilö tavoitettavissa vuoden vaihteessa.  
 • Lomajaksot, jotka pidetään 31.12.2022 mennessä, tuli olla hyväksyttyinä nykyisissä järjestelmissä 1.11.2022 mennessä 
 • Ensi vuoden 2023 lomia ja vapaita ei tallenneta enää nykyisen organisaation ohjelmiin, vaan jokainen organisaatio ohjeistaa esihenkilöt/henkilöstön mihin ne tallennetaan. Lomat voi kuitenkin suunnitella ja vahvistaa sekä huolehtia sijaiset vuodelle 2023 kunhan huomioi sen, että toiminnan sujuvan jatkumisen kannalta on välttämätöntä jaksottaa poissaoloja esim. vuodenvaihteeseen (esim. vastuuhenkilöitä, osa pääkäyttäjistä ja palkanlaskennan, talouden ym. ammattilaisista tulee olla töissä turvaamassa sujuvaa siirtymää hyvinvointialueelle 
 • Mahdollisen liukuvan työajan saldot 0 vuodenvaihteeseen mennessä 
 • Jos erillinen sopimus työaikapankista, työaikapankkisaldo siirtyy hyvinvointialueelle. Myös säästövapaat siirtyvät hyvinvointialueelle. 
 • Siirtyvän henkilöstön palvelussuhde ja henkilötiedot on jo poimittu nykyisistä järjestelmistä. Jokaisen esihenkilön tulee noudattaa oman organisaation ohjeita uusien palvelussuhteiden ilmoittamisesta sekä palvelussuhdemuutoksista, jotta nämä tiedot siirtyvät myös VARHAn ja siten ovat palkan maksun perustana vuoden 2023 alussa. 

 

Virkojen ja viranhaltijoiden osalta huomioitavaa:

 • Virat eivät siirry hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue perustaa omat virat. Kunnat ja kuntayhtymät lakkauttavat virat omien prosessien mukaisesti ja toisaalta lakkaavien kuntayhtymien virat lakkaavat samalla kuin toiminta loppuu.   

Kesän 2023 lomarahojen maksuajankohta on vahvistunut: 

 • lomarahojen maksuajankohta hyvinvointialueella on kesäkuu