Hyppää sisältöön

Henkilöstöfoorumi kuuli lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista

Henkilöstöfoorumin kevään viimeisessä tapaamisessa kuultiin Tulevaisuuden sotekeskuksen projektista, jossa kehitetään lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja. Lisäksi keskusteltiin valmistelun ajankohtaisista HR-asioista.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen projektipäällikkö Tiina Louhi esitteli psykososiaalisten palvelujen sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä hyvinvointialueelle.

– Tällä hetkellä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ja käytössä olevien psykososiaalisten menetelmien kehittäminen on Varsinais-Suomessa pirstaleista. Haluamme löytää matalan kynnyksen palveluille yhteisen mallin, joka parantaa yhteistyötä ja tehostaa palveluita, Tiina Louhi kertoo.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja kehitetään yhdessä

Projektissa on lähdetty vauhdilla liikkeelle. Perus- ja erikoistason yhteistyötä on pilotoitu muun muassa jalkautuvilla erityispalveluilla, kuten koulujen psykiatrisilla sairaanhoitajilla.

–  Olemme myös aloittaneet yläkoulujen ja 2. asteen oppilaitosten opiskeluhuollon henkilöstölle suunnatut kognitiivisten lyhytterapian menetelmäkoulutukset. Toivomme, että koulutukset lisäävät psykososiaalisten menetelmien saatavuutta ja kohdentavat tukea paremmin, Tiina sanoo.

Menetelmäkoulutuksia laajennetaan tulevana syksynä ja ensi vuonna yhteistyössä Tyksin, opiskeluhuollon ja sosiaalipalveluiden kanssa.

– Aloittelemme lisäksi lapsille suunnattujen psykososiaalisten palvelujen sekä lasten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden uudistamista, Tiina kertoo.

Ammattilaisten yhteistyö avain parempiin ja tehokkaampiin palveluihin

Tiina näkee, että perus- ja erikoistason ammattilaisten yhteistyö on avain lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamiselle. Tukea voidaan tarjota varhaisemmassa vaiheessa, kun lasten ja nuorten kanssa toimiva ammattilainen konsultoi erikoissairaanhoitoa jo pohtiessaan miten edetä.

– Varhainen puuttuminen on todella tärkeää. On hyvä, että ammattilaiset voivat yhdessä kartoittaa tuen tarvetta ja menetelmiä, Tiina kuvailee.

Tiinan luotsaamassa projektissa on otettu käyttöön muun muassa Tyks varhain -malli, joka on suunnattu opiskelijahuollon työntekijöille, jotka kohtaavat työssään 13–18-vuotiaita nuoria.

Mallissa nuoren tilannetta kartoitetaan yhdessä erikoissairaanhoidon työntekijän ja/ tai nuoren verkoston kanssa. Opiskelijahuollon ammattilainen nostaa esiin huomaamiaan nuoren elämässä huolestuttavia asioita ja ratkaisee niitä yhdessä Varhain-tiimin työntekijöiden kanssa.

– Usein ongelmat saattavat selvitä jo yhdellä puhelinsoitolla ja voimme vastata asiakkaan tarpeisiin ennakoivasti. Tämä on väliporras, joka aiemmin on puuttunut opiskelijahuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä, Tiina täsmentää.

Ajankohtaisina nostoina virkojen täyttöprosessi ja henkilöstöorganisaation rakentuminen

Hankejohtaja Saija Rintala kertoi henkilöstöorganisaation kokonaisuuden valmistelusta.

– Nyt kun henkilöstöorganisaation kokonaisuus on hyväksytty hallituksessa, myös virkojen täyttäminen on alkanut. Pian pääset toivottavasti jo tutustumaan oman tulosalueesi johtajaan, Saija toivoo.

Hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen aloittaa työnsä elokuussa ja tulosaluejohtajiakin on valittu viisi.

– Johtavien viranhaltioiden valintojen jälkeen täytämme ryhmäjohtajien virat. Loput perusvirat todennäköisesti avataan hyvinvointialueelle samanmuotoisina kuin aiemmissa organisaatioissa, Saija selventää.

Tärkeimpänä tehtävänään hän näkee sen, että koko henkilöstö voi rauhallisin mielin siirtyä uuteen, yhteiseen organisaatioon.

–  Minulle on tärkeää, että henkilöstöä kuullaan uudistuksessa. Jokaisen yksilön oma ääni pitää saada kuuluville. Näin jokainen sirpa ja teppo tuntee itsensä tervetulleeksi uuteen organisaatioon, Saija kannustaa.

Henkilöstöfoorumi pitää lyhyen kesätauon ja tapaa jälleen perjantaina 9.9.

Asiasanat: henkilöstö , tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus