Hyppää sisältöön

Hälytysrahakorvaus Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 200 euroa

Hälytysrahan suuruus Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 1.1.-30.4.2023 on 200 euroa. Hälytysrahasta neuvoteltiin työnantajan ja työntekijäosapuolten kesken. Sopimusta ei syntynyt ennen vuodenvaihdetta, ja sen vuoksi hyvinvointialue työnantajana antaa asiasta ohjeen.

Hälytysrahaa voidaan maksaa seuraavissa tilanteissa:

1) Hälytysraha, jos vapaalta kutsutaan äkillisesti töihin. Kutsun pitää edellyttää enintään viiden tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista.

2) Hälytysraha vuoronvaihdosta, jos vuoronvaihto tehdään 24 h sisällä. Työvuoron vaihdolla tarkoitetaan aamu-, ilta- tai yövuoron vaihtoa sekä vapaapäivän muutamista työvuoroksi.

3) Hälytysraha vuoronmuutoskorvauksena, jos vuoro jatkuu/aikaistuu vähintään 4 tuntia

Päätös kokonaisuudessaan on luettavissa tässä linkistä (PDF)

Hyvinvointialueelle siirtyvissä organisaatioissa on määritelty eri tavoin sitä, millä kriteereillä hälytys töihin tapahtuu, mikä on töihin saapumisaika, kuka hälytyksen tekee jne. Töihin hälyttämisen käytännön toimintaohjeita ei tällä päätöksellä yhtenäistetä, vaan määritellään ainoastaan hälytysrahan suuruus.

Päätös ei koske alle 13 päiväisiä palvelussuhteita eikä virka-/työvapaiden aikana tehtyjä työvuoroja (ns. keikkatöitä omalle työnantajalle) eikä  osallistumista pelastuslaitoksen palo- ja pelastustyöhön.

KORJAUS 29.12.2022 klo 16: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluksessa oleville, pois lukien henkilöstön osallistuminen pelastuslaitoksen palo- ja pelastustyöhön, maksetaan 1.1.2023 lukien hälytysrahana 200 euroa. Tämä päätös on määräaikainen ja voimassa 30.4.2023 saakka (Korjaus hälytysrahaa koskevaan päätökseen_29.12.2022).

Lisäksi on tehty päätökset:

 

Lisätietoja konsernipalvelujohtaja: Laura Saurama, p. 040 632 9901, laura.saurama@turku.fi