Hyppää sisältöön

Asiakkaan näkökulma keskiöön sote-palvelujen tuottamisessa

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen hankejohtaja Pia Kirjonen toivoo uudistukselta erityisesti asiakkaan näkökulman huomioimista palvelujen tuottamisessa. Onnistumisen ydin on myös ammattilaisten välisessä hyvässä yhteistyössä.

Pia Kirjoselta ei into tai energia sammu, mitä tulee koko ajan paisuvan, tärkeän hankkeen johtamisessa. Ja hyvä niin: hankekokonaisuus laajenee kevään 2022 aikana roimasti, sillä sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle täydentävää rahoitusta jo alkaneiden projektien laajentamiseen ja myös uusien kehittämistoimenpiteiden aloittamiseen alueilla.

Pia Kirjonen on työskennellyt erilaisissa esimiestehtävissä yli 10 vuotta, viimeksi Kaarinan terveyskeskuksen johtavana ylihoitajana. Nykyisen hankejohtajan vapaa-aikakin on vauhdikas – illat menevät pitkälti lasten harrastuskuskauksissa. Parhaiten palautuminen onnistuu luonnossa liikkuen sekä perheen kanssa touhuillen.

Intohimolla parempaan ja kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen suhtautuvalla hankejohtajalla asiakasohjaus on erityisesti lähellä sydäntä. Hän aloitti Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa projektipäällikkönä asiakasohjauspilotti-projektissa syksyllä 2020 ennen siirtymistään koko hankkeen johtajaksi syyskuussa 2021.

– Asiakasohjauksessa vetoaa se, että suunnittelemalla palvelukokonaisuuden paremmin voimme vaikuttaa erittäin paljon asiakkaan hyvinvointiin. Organisaation näkökulmasta hyvin suunnitellut palveluketjut ja palvelukokonaisuudet poistavat hukkaa ja mahdollistavat palvelujen painottumisen ennaltaehkäisevään työhön. Se mahdollistaa resurssien kohdentamisen mahdollisimman oikein, Kirjonen sanoo.

Se onkin lopulta koko uudistuksen ydin.

Palvelujen tuottamiseen lisää
maalaisjärkeä ja asiakas keskiöön

Pia Kirjonen toivoo sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen uudistukselta erityisesti palvelujen järkeviä tuottamistapoja ja asiakkaan näkökulman huomioimista. Ammattilaisten välinen yhteistyö ja aktiivinen dialogi nousee Kirjosen mielestä uudistuksen valmistelussa ja myös lopputuloksessa ensiarvoisen tärkeäksi.

– Nykyisellään ammattilaisten välisessä yhteistyössä on kehittämisen varaa, vaikka yhteiskehittämisen myötä onkin menty parempaan suuntaan ja aina parempaan pyritään. Ajattelun pitäisi lähteä aina asiakkaan tarpeista ja siitä pohdinnasta, miten ammattilaiset voivat yhdessä auttaa, Kirjonen sanoo.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma on kansallinen ohjelma, joka on perustettu viemään sote-palvelujen sisällöllistä kehittämistä hyvinvointialueen hallinnollisen valmistelutyön rinnalla eteenpäin.

– Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke liittyy siis oleellisesti valmistelutyöhön palvelujen sisällöllisen kehittämisen ja yhtenäistämisen näkökulmasta. Hankkeessa voimme hallinnollisen valmistelutyön rinnalla kehittää palveluja ja yhtenäistää toimintamalleja, Kirjonen kertoo.

Hankkeen rahoitus on myönnetty vuoden 2023 loppuun saakka ja riippuu kehittämistoimenpiteestä, mikä on sille sovittu aikataulu. Hanke on siirrettävä osaksi hyvinvointialuetta ja sen hallinnoitavaksi viimeistään vuoden 2023 alusta.

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke

 •  Toiminta on alkanut Varsinais-Suomessa 1.7.2020.
 • Hanketta hallinnoi Turun kaupunki ja sen osatoteuttajina ovat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa, VSSHP ja erityishuoltopiiri KTO.
 • Hankkeen rahoitusta voi käyttää 31.12.2023 saakka syntyviin kustannuksiin.
 • Turun kaupunki saa käyttää valtionavustusta 1.1.2020–31.12.2022 syntyviin kustannuksiin, 1.1.2023 alkaen avustusta on oikeutettu käyttämään vain Varsinais-Suomen hyvinvointialue, jonka hallinnoitavaksi hanke siirtyy.
 • Yhteensä valtionavustusta hanke on saanut noin 16 M€.
 • Valtionavustus on tarkoitettu 100 % hankkeen kustannusten korvaamiseksi.

Hankekokonaisuus jakaantuu kuuteen laajaan osahankkeeseen, joiden alla on parikymmentä eri projektia. Osahankkeet ovat:

 1. Hoidon saatavuuden kehittäminen
 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen
 4. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen
 5. Sosiaalipalvelujen kehittäminen
 6. Ikäihmisten palvelujen kehittäminen
 •  Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen seuraavassa jutussa lisää asiakasohjauksen pilotoinnista terveyskeskuksissa ja siitä, missä pilotissa nyt mennään. Aihetta avaa hankekoordinaattori Tiia Korpisalo. Seuraa sivustoa!

Teksti: Heidi Pyhälahti

Asiasanat: henkilöstö , henkilökuva , töissä hyvinvointialueella , hankejohtaja