Hyppää sisältöön

Henkilöstölle

Noin 21 000 sote- ja pela-alan ammattilaisen tuleva työnantaja: Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentava väliaikaishallinto aloitti

Hyvinvointialueen valmistelu etenee. Varsinais-Suomen tulevaa hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikaishallinto järjestäytyi tiistaina 7. syyskuuta. Väliaikainen valmistelutoimielin perustettiin ja se teki ensimmäiset päätöksensä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee maakuntamme suurin työnantaja: työntekijöitä tulee olemaan noin 21 000.

Väliaikaishallinnolla on merkittävä tehtävä Varsinais-Suomen tulevan hyvinvointialueen valmisteluissa. Se vastaa maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sote- ja pela-) uudistuksen valmistelusta, kunnes tulevan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttävä aluevaltuusto aloittaa alle puolen vuoden päästä, maaliskuun alusta 2022. Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle rekrytoidaan heti syyskuussa kaikkiaan noin 25 keskeisten uudistushankkeiden- ja projektien vetäjää, jotta uudistus saadaan viipymättä liikkeelle käytännössä. Tavoitteena on täyttää paikat uudistuksessa mukana olevien toimijoiden sisäisinä rekrytointeina. Muista rekrytoinneista päätetään myöhemmin uudistustyön edetessä.

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan Matti Bergendahlin ja varapuheenjohtajaksi Turun kaupungin kansliapäällikön Tuomas Heikkisen.

Hyvinvointialueen valmistelua seuraamaan asetettiin 19 jäsenen poliittinen seurantaryhmä. Seurantaryhmän puheenjohtajiston muodostavat Minna Arve (pj), Ari Korhonen (1. varapj) sekä Mikael Miikkola (2. varapj).

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää tulevan hyvinvointialueen ensimmäisen vuoden talousarviosta sekä valtionavustusten hakemisesta sekä osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Lisäksi väliaikainen toimielin päättää hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisen periaatteista sekä valmistelee hyvinvointialueelle tarvittavan ylimmän johdon rekrytointia.

Väliaikaishallinto edustaa kaikkia Varsinais-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä. Sen jäsenet (13) on valittu tasa-arvoisesti tulevan hyvinvointialueen kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista. Väliaikaisen toimielimen kokoonpano on vahvistettu aiemmin, lue lisää täältä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023

  • Tarjoaa kaikille varsinaissuomalaisille entistä paremmat ennaltaehkäisevät palvelut, sujuvammat palveluketjut sekä tarvittaessa saumattomamman pääsyn hoitoon.
  • Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee maakuntamme suurin työnantaja, jossa työntekijöitä tulee olemaan noin 21 000.
  • Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen.
  • Aloittaa vuoden 2023 alusta. Suomen toiseksi suurin hyvinvointialue.

Varsinais-Suomen VATE:n poliittinen seurantaryhmä

19 jäsentä ja heidän varajäsenensä

        
KOK

Minna Arve (pj), vara Sini Ruohonen     
Ville Valkonen,  vara Niko Aaltonen
Mari Mikkola, vara Hanna Sirkiä
Juhani Nummentalo, vara Elina Suonio-Peltosalo    
Tarja Mäki-Punto-Ristanen, vara Sanna Pitkänen

SDP

Ari Korhonen (1. vpj), vara Antti Kotti 
Piia Elo, vara Minttu Ojanen
Janne Sjölund, vara Juha Mäkilä    
Niina Alho, vara Päivi Rantanen  

PS

Jerina Wallius, vara Antti Olkinuora
Matti Naavasalo, vara Sanna Hirvonen  
Mikael Miikkola (2. vpj), vara Mikko Kangasoja

KESK

Pekka Kuusisto, vara Jani Kurvinen  
Päivi Maisila, vara Teija Ek-Marjamäki

VIHR

Elina Rantanen, varajäsentä ei ole ilmoitettu
Pekka Heikkilä, varajäsentä ei ole ilmoitettu

VAS

Katri Kapanen, vara Kaisa Vallavuori  
Jaakko Lindfors, vara Jukka Kärkkäinen

RKP

Regina Koskinen, vara Ghita Edmark