Hyppää sisältöön

Kuulutus aluevaaleissa 2022 valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokashakemusten jättämisestä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Valittavien valtuutettujen määrä

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustoon 79 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022–31.5.2025.

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen aluevaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä
kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.

Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 1,25-kertainen määrä eli Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 98.

Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h – 143 k §:ssä. Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana muun muassa oikeusministeriön verkkosivuilta.

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 20.12.2021.

Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai oikaistava yllämainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen klo 16.00. Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut
ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on toimitettava aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen kello 12.00.

Ehdokashakemusten jättäminen

Aluevaalilautakunnan puolesta yllä mainitut asiakirjat ottavat vastaan aluevaalilautakunnan sihteerit Juha Karvinen ja Minnimari Saari Turun kaupungin keskusvaalilautakunnan
kansliassa, Linnankatu 31, Turku (sisäänkäynti sisäpihalta) seuraavasti:

– torstaina 9.12.2021 klo 9–12,
– perjantaina 10.12.2021 klo 11–15,
– maanantaina 13.12.2021 klo 10–16 sekä
– tiistaina 14.12.2021 klo 10–15.59.

Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa aluevaalilautakunnan sihteereille viimeistään 8.12.2021, puh. 029 5641 387 tai juha.karvinen@oikeus.fi.

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse osoitteella Varsinais-Suomen aluevaalilautakunta, c/o lautakunnan sihteeri Juha Karvinen, Turun hovioikeus, Hämeenkatu 11, 20500 Turku.

Turussa 22.11.2021
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaalilautakunta
Puheenjohtaja Tiina Perho
Sihteeri Juha Karvinen