Hyppää sisältöön

Poliittinen seurantaryhmä

Hyvinvointialueen päätöksenteon toimielinrakennetta valmistellaan ikäkaarimallilla

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä kokoontui tiistaina 23. marraskuuta. Seurantaryhmä kävi perusteellisen keskustelun hyvinvointialueen tulevasta organisaatiomallista. Mallissa ratkaistaan päätöksenteon toimielinrakenne ja palvelutuotannon organisoiminen.

Poliittinen seurantaryhmä valitsi jatkovalmisteluun lautakuntarakenteeseen perustuvan toimielinmallin.

– Ryhmän yhteinen näkemys on, että toimielinrakenteen tulee tukea uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Rakennetta päätettiin jatkovalmistella ikäkaarimallilla, jossa asiakasryhmät, kuten ikäihmiset, nähdään yhtenä kokonaisuutena, poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Minna Arve kertoo.

– Vain tällä tavalla mahdollistetaan aito sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden integraatio. Myös kuntiin jäävien lasten ja nuorten palveluiden, kuten sivistystoimen, näkökulmasta on tärkeää, että hyvinvointialueella lapsia koskeva päätöksenteko on koottu yhteen kokonaisuuteen. Uusi rajapinta ei saa synnyttää kuilua väliinputoajille, Arve jatkaa.

Keskeisiksi jatkovalmistelun lähtökohdiksi poliittinen seurantaryhmä nosti myös hyvinvointialueen yliopistollisuuden, Länsirannikon hyvinvointialueiden yhteistyöalueen (nykyisin Tyks erityisvastuualue Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan kesken), kaksikielisyyden ja asukkaiden osallisuuden vahvistamisen.

– Osallisuus on myös tärkeä osa valmistelua. Päätimme, että organisaatiomallista järjestetään kunnille ja henkilöstölle avoin keskustelutilaisuus valmistelun alkuvaiheessa, poliittisen seurantaryhmän varapuheenjohtaja Ari Korhonen lisää.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä valmistelee väliaikaisen valmistelutoimielimen rinnalla niitä kiireellisiä asioita, joiden tulee olla valmiina aluevaltuuston aloittaessa 1.3.2022. Ryhmään kuuluu 19 jäsentä ja heidän varajäsenensä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Minna Arve (kok.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ari Korhonen (sd.) ja toisena varapuheenjohtajana Mikael Miikkola (ps.).

Asiasanat: ikäkaarimalli , poliittinen seurantaryhmä , väliaikainen valmistelutoimielin