Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Digiklinikkaa valmistellaan kilpailutukseen – tekeillä on ainutlaatuinen palvelu Suomessa

Osana Varsinais-Suomen sote-palveluiden kehitystyötä perustason palveluiden tueksi valmistellaan parhaillaan digiklinikkaa. Kyse on Suomessa ainutlaatuisesta keskitetystä etähoidon palvelutuotantoyksiköstä, jolla varmistetaan sähköisten palveluiden yhdenvertainen kehittyminen koko alueella sekä palveluiden saatavuus myös virka-ajan ulkopuolella.

Käytännössä Varsinais-Suomen alueen kattavan digitaalisen terveyspalvelun pystyttäminen on monimutkainen ja -vaiheinen prosessi. Tällä hetkellä asiantuntijoiden kanssa selvitetään sopimuspohjia teknisen toteutussuunnitelman mahdollistamiseksi ja tarkennetaan digiklinikan palvelukuvausta. Olemassa olevien järjestelmien ja rakenteiden kartoituksella hahmottuvat hankkeen yhtäläisyydet ja yhteistyö myös muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen liittyvien digihankkeiden kanssa.

– Varsinais-Suomen digiklinikka on uniikki kansallisesti katsottuna, vaikka etähoidon suhteen samankaltaisuutta löytyykin, niin ylikunnallista, keskitettyä palvelutuotantoa ei ole muualla Suomessa suunnitteilla, sanoo hankkeen projektipäällikkö Janne Mononen.

Palvelutuotanto uudessa järjestelmässä tehtäisiin maakunnassa keskitetysti. Tämä mahdollistaisi sen, että myös alueen kunnissa kattavasti käytössä olevan sähköisen Omaolo-palvelukanavan oirearviot ohjautuisivat yhteen paikkaan terveydenhuollon ammattilaisten käsiteltäviksi. Uudistus toisi suuren parannuksen nykyiseen tilanteeseen, kun alueen asukkaat saisivat palvelua sähköisin menetelmin myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.

Keskeinen osa digiklinikan valmistelutyötä on ollut piirtää tekninen kuvaus, jossa nykyisten tietojärjestelmien mukaisesti on kuvattu toimintaprosessit asiakkaan polusta digiklinikkaan ja sieltä eteenpäin. Varsinais-Suomen hajanainen tietojärjestelmärakenne tuottaa haasteita niin asiakaspolun kuin myös ammattilaisten roolin muodostamisessa.

Ensivaiheessa digiklinikan sähköisten työkalujen ja palvelutuotannon malli keskittyvät tiettyihin terveysongelmiin, joita voidaan hoitaa etäkontaktein ja -hoitomenetelmin.

Kilpailutuksen kautta rakennustyöhön

Digiklinikan palvelutuotanto kilpailutetaan, kun palvelukuvaus ja kilpailutukseen liittyvä dokumentaatio valmistuu. Kilpailutus saataneen liikkeelle kesän kynnyksellä, kun Turun sosiaali -ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen asiasta. Tällöin tuotantovaihe käynnistyisi syksyllä.

– Tuotannon alkuvaiheessa päätynemme ohjaamaan asiakasvirtaa digiklinikkaan ensisijaisesti Omaolo-palvelukanavan avulla, ja vasta myöhemmin lisäämään asiakasvirtaa muissa kehittämishankkeissa, kuten Etäpalveluiden reittikartta -hankkeessa, tuotettujen ratkaisujen avulla, visioi Mononen.

Oman haasteensa valmisteluun tuovat sopimustekniset asiat Varsinais-Suomen kuntien, sairaanhoitopiirin ja hanketta hallinnoivan Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kanssa. Selvittelyn alla ovat muun muassa toimintaan vaikuttavat GDPR-liitännäiset, kuten rekisterinpitäjyys ja henkilötietojen käsittely, tietosuoja sekä -turva. Samalla jatkuu myös digiklinikan hallinnon selvitystyö ja valmistelu.

Digiklinikka on osa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnoi Turun kaupunki.

Liittyvät hankkeet:
Digiklinikka – keskitetty etäpalveluiden tuotantoyksikkö
Etäpalveluiden reittikartta

Asiasanat: digiklinikka , digitalisointi , tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus