Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Asiakaskyselyllä kerätään mielipiteitä hammashoidon odotusajoista – vastaa 11.6. mennessä

Suun terveys on tärkeää, mutta mitä asiakkaat ajattelevat hammashoidon odotusajoista? Osana Riitta Söderlundin (EHL, FM) väitöskirjatyötä täysi-ikäisiä varsinaissuomalaisia pyydetään vastaamaan sähköiseen asiakaskyselyyn hammashoitoon pääsystä ja hoidon odotusajoista.

Kyselyllä selvitetään muun muassa mitkä tekijät ovat tärkeitä hammaslääkärin valinnassa ja mistä tietoa hankitaan valintojen tueksi. Lisäksi kartoitetaan tietämystä terveyskeskusten julkaisemista odotusaikatiedoista.

Kysely on osa laajempaa opinnäytetyötä, jossa asiakkaiden mielipiteiden lisäksi tutkitaan Suomen terveyskeskusten suun terveydenhuollon työntekijöiden näkemyksiä odotusaikatiedoista. Tutkimuksen tavoitteena on suun terveydenhuollon odotusaikatietojen tiedonhallinnan ja palveluiden kehittäminen.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Vastaathan kyselyyn 11.6.2021 mennessä.

Tietoa kyselystä

Kysely toteutetaan sähköisenä suomen kielellä. Tutkimuksen kyselyihin vastaamisesta ei makseta palkkiota. Kysely on suunnattu kaikille täysi-ikäisille varsinaissuomalaisille.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tulokset esitetään niin, ettei yksittäisiä vastaajia eikä vastauksia pysty tunnistamaan. Tuloksista viestitään noin puolen vuoden kuluttua kyselyn päättymisestä.

Kysely on osatutkimus EHL, FM Riitta Söderlundin väitöskirjatyötä. Tutkija vastaa mielellään tätä kyselyä ja koko tutkimusta koskeviin kysymyksiin sähköpostitse riitta.soderlund@utu.fi tai puhelimitse 050 462 2843.

Turun yliopistolle tehtävän opinnäytetyön ohjaajina toimivat professorit Reima Suomi ja Jukka Heikkilä (Turun yliopisto/Johtamisen ja yrittäjyyden laitos/Tietojärjestelmätiede). Tutkimuksen rahoittaa tutkija. Tutkija vastaa tiedoista tutkimuksen ajan, minkä jälkeen tiedot luovutetaan valtakunnalliselle Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle.

Asiasanat: suun terveydenhuollon palvelut , tutkimus