Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte)

Ylipainon ja liikkumattomuuden vähentäminen

Laadukkaalla ravitsemuksella, riittävällä unella ja liikunnalla on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin. Elintavat ovat keskeisessä roolissa lihavuuden ehkäisyssä ja elintapasairauksien syntymisessä. Terveelliset elintavat luodaan jo lapsuudessa ja niillä on merkittävä vaikutus myös aikuisväestön työkykyyn ja ikääntyvien toimintakykyyn.

Koulu hyvinvointiyhteisönä – terveempää elämää –pilotti

Lasten ja nuorten fyysinen kunto on MOVE-mittausten pohjalta suurella osalla lapsista huolestuttavan heikolla tasolla. Kouluissa on eri toimijoiden yhteistyöllä mahdollisuus rakentaa lasten ja nuorten hyvinvointia paremmin tukevia yhteisöjä ja ympäristöjä. Monitoimijainen pilotti on käynnissä Turun kaupungilla.

Projektipäällikkö:
Lisa Salonen
Turun kaupunki
lisa.salonen@turku.fi
puh. 040 623 6823

Elintapaohjauksen kehittäminen

Elintapaohjauksen kehittäminen on osa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta.

Elintapaohjauksen vastaparina toimiva liikunnan alatyöryhmä mallintaa kuntien liikuntapalveluissa tehtävää liikunnan ohjausta ja neuvontaa. Tehtävänä on määritellä työnjakoa sote-puolella tapahtuvan elintapaohjauksen kesken kaikkien ikäryhmien osalta. Työssä huomioidaan myös ihmisten omaa aktiivisuutta tukeva arkiympäristö.

Projektipäällikkö:
Minna Lainio-Peltola
Turun kaupunki
minna.lainio-peltola@turku.fi

Hyvän ravitsemuksen kehittäminen

Ravitsemustyöryhmä kartoitti valtakunnallisella Ravitsemuksella hyvinvointia  ̶ kyselyllä kuntien nykytilanteen asukkaiden hyvää ravitsemusta tukevista toimenpiteistä. Vastausten analyysin pohjalta ravitsemusta tukevia toimenpiteitä käsitellään hyte-koordinaattoreiden verkostossa. Tavoitteena on löytää tapoja tukea kuntia asukkaiden hyvää ravitsemusta edistävissä toimissa.

Projektipäällikkö:
Soile Ruottinen
Salon kaupunki
soile.ruottinen@salo.fi

Asiasanat: hanke , hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen , muu alueellinen kehittäminen