Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen

Korjaavien sote-palveluiden käytön tarpeita syntyy, kun ihmiset kokevat yksinäisyyttä, osattomuutta ja ovat eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Pahimmillaan osattomuus johtaa syrjäytymiseen yhteiskunnasta. Sote-palveluissa on tehtävä kehitystyötä asiakaslähtöisesti, jolloin asiakas on osallisena omien palveluidensa suunnittelussa.

Kokemusasiantuntijakoulutus 2022 (maksuton)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki järjestävät syksyllä 2022 kokemusasiantuntijakoulutuksen. Haemme henkilöitä, joilla on kokemusta Varsinais-Suomen alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä, sairaudesta toipumisesta, kuntoutuksesta, sopeutumisesta tai omaisen tai muun läheisen roolista.

Kokemusasiantuntijatehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä organisoida omaa työtä, tietoteknisiä perustaitoja sekä riittävää etäisyyttä omiin kokemuksiin palveluiden käyttäjänä.  Kokemusasiantuntijalla on halu kehittää palveluita ja auttaa muita oman kokemuksensa pohjalta.

Koulutus antaa valmiudet toimia moninaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä. Kokemusasiantuntijat toimivat esimerkiksi ryhmänohjaajina, työntekijän työparina (ei sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena), kokemuskouluttajana, palveluiden kehittäjänä, ohjausryhmissä sekä suunnittelu- ja kehittämisryhmissä, kokemusarvioijana tutkimushankkeissa ja vertaistukihenkilönä.

Kokemusasiantuntijat toimivat Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Koulutus alkaa 15.9.2022 sisältäen 12 lähipäivää. Koulutus toteutetaan arkipäivisin klo 9-15. Koulutukseen sisältyy myös tutustumiskäyntejä ja omaa työskentelyä. Koulutus sisältää oman kokemustarinan työstämisen ja sen hyödyntämisen. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Koulutus on ilmainen osallistujille. Koulutus ei ole ammattitutkinto.

Mikäli kiinnostuit, täytä hakulomake 2.5.2022 klo 9.00 mennessä tästä linkistä. Hakulomakkeen tietoja käsitellään luottamuksellisesti: Tietosuojaseloste, kokemusasiantuntijat.

Haastatteluun valituille ilmoitetaan 13.5.2022 mennessä puhelimitse.

 

Koulutuksen lisätietoja:

Jenni Tähkävuori, jenni.tahkavuori@turku.fi

Minna Pohjola, minna.johanna.pohjola@tyks.fi

 

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja raportointi sote-palveluissa

Varsinais-Suomessa on pilotoitu ja käyttöönotettu sosiaalisen raportoinnin malli löytyy Vasson sivuilta.

Sosiaalinen hyvinvointi – toimintasuositukset
Sosiaalinen hyvinvointi ja sen tiedolla johtaminen -loppuraportti

Projektipäällikkö: Ville Santalahti, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ville.santalahti@vasso.fi, 050 559 0701

Kokemusasiantuntijatoiminnan pilotointi koko sote-kentällä

Kokemusasiantuntijat tuovat asiakasnäkökulmaa sote-palveluiden kehittämiseen ja vertaistukea asiakkaille. Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja VSSHP rakentavat yhdessä kokemusasiantuntijaverkostoa kattamaan koko sote-kentän. Pilottiin sisältyy koulutus, tuki ja yhtenäiset toimintamallit.

Koulutuksen aloitus on syksyllä 2022. Pilotin pohjalta toimintaa voidaan tulevaisuudessa laajentaa.

Lisätietoa VSSHP:n kokemusasiantuntijatoiminnasta voit lukea VSSHP:n sivuilta.

Projektipäälliköt: Jenni Tähkävuori, Turun kaupunki jenni.tahkavuori@turku.fi ja Minna Pohjola, VSSHP minna.johanna.pohjola@tyks.fi

Järjestöystävällisen kunnan toimintamalli

Maakunnallisen mallin esittely omana osionaan

Arkeen voimaa –toimintamalli
Arkeen voimaa toimintamallin käyttöönotto on osa Tulevaisuuden sote-keskus –hanketta.

Asiasanat: muu alueellinen kehittäminen , hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen , hanke