Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen

Korjaavien sote-palveluiden käytön tarpeita syntyy, kun ihmiset kokevat yksinäisyyttä, osattomuutta ja ovat eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Pahimmillaan osattomuus johtaa syrjäytymiseen yhteiskunnasta. Sote-palveluissa on tehtävä kehitystyötä asiakaslähtöisesti, jolloin asiakas on osallisena omien palveluidensa suunnittelussa.

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja raportointi sote-palveluissa

Varsinais-Suomessa on pilotoitu ja käyttöönotettu sosiaalisen raportoinnin malli löytyy Vasson sivuilta.

Sosiaalinen hyvinvointi – toimintasuositukset
Sosiaalinen hyvinvointi ja sen tiedolla johtaminen -loppuraportti

Projektipäällikkö: Ville Santalahti, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ville.santalahti@vasso.fi, 050 559 0701

Kokemusasiantuntijatoiminnan pilotointi koko sote-kentällä

Kokemusasiantuntijat tuovat asiakasnäkökulmaa sote-palveluiden kehittämiseen ja vertaistukea asiakkaille. Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja VSSHP rakentavat yhdessä kokemusasiantuntijaverkostoa kattamaan koko sote-kentän. Pilottiin sisältyy koulutus, tuki ja yhtenäiset toimintamallit.

Koulutuksen aloitus on keväällä 2022. Pilotin pohjalta toimintaa voidaan tulevaisuudessa laajentaa.

Lisätietoa VSSHP:n kokemusasiantuntijatoiminnasta voit lukea VSSHP:n sivuilta.

Projektipäälliköt: Jenni Tähkävuori, Turun kaupunki jenni.tahkavuori@turku.fi ja Minna Pohjola, VSSHP minna.johanna.pohjola@tyks.fi

Järjestöystävällisen kunnan toimintamalli

Maakunnallisen mallin esittely omana osionaan

Arkeen voimaa –toimintamalli
Arkeen voimaa toimintamallin käyttöönotto on osa Tulevaisuuden sote-keskus –hanketta.

Asiasanat: muu alueellinen kehittäminen , hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen , hanke