Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Virtuaalinen sote-keskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman yhtenä tavoitteena on palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Näihin tavoitteisiin vastaamiseksi toimenpiteessä suunnitellaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kattava virtuaalinen sote-keskus, joka kokoaa yhteen jo alueella laajalti käytössä olevat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Perustason palvelutuotannon tueksi suunnitellaan virtuaalisesti keskitetty, yhtenäisesti toimiva, sähköisten sote-palveluiden tuottaja hyvinvointialueelle.

Virtuaalinen sote-keskus -hankkeessa kuvataan hyvinvointialueella käytössä olevat sähköiset palvelut ja laaditaan palvelukohtainen toteutus- ja käyttöönottosuunnitelma etäpalveluista, prosesseista ja toimintatavoista. Ensivaiheen palvelutuotteiden tunnistamisessa ja toteutus- sekä käyttöönottosuunnitelmissa hyödynnetään ensisijaisesti kansallisia ja jo olemassa olevia ja alueella käyttöönotettuja palveluita, sekä tuotetaan ehdotus näiden palveluiden tuotannosta ja pilotoinnista hyvinvointialueella vuonna 2023.

Virtuaalinen sote-keskus rakennetaan yhteistyössä muiden alueen digitaalista uudistusta tekevien toimijoiden kanssa. Näin varmistetaan sähköisten palvelujen yhdenvertainen saatavuus alueella sekä mahdollistetaan palvelulaajennokset ja käyttöönotot yhtenäisesti koordinoituna.

Hankeohjelman hallinnoija on Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, ja hankeohjelmaan osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen kunnat sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Yhteystiedot:

Janne Mononen
Virtuaalinen sote-keskus
Projektipäällikkö
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

 

Asiasanat: asiakas- ja palveluohjauksen sekä etäpalveluiden kehittäminen , tulevaisuuden sote-keskus , hanke