Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke (V-S TulKoti) itsenäisenä osana Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa

Tavoitteenamme on vahvistaa ja kehittää yhtenäisiä kotona asumista tukevia palveluja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikäihmisille. Keskeisenä tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintamallit iäkkäiden kotona asumista tukeville palveluille. Tarjoamme samansisältöisiä palveluja koko hyvinvointialueen ikääntyneille asukkaille heidän tarpeidensa mukaan. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, yhdenmukaisesti tuotettuja ja laadukkaita. Palveluja tuotetaan osaavalla ja riittävällä henkilöstöllä, jota johdetaan tietoon perustuen. Hanke on itsenäinen osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa.

Hankkeessa kartoitamme ja hyödynnämme jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä luoda uusia, yhteisiä, innovatiivisia toimintamalleja ja –käytäntöjä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Toimenpiteillä vastataan kotona asumisen tueksi vietävien palvelujen keskeisiin tarpeisiin. Kehittämistyössä mukana ovat alueen ikääntyvät, heidän läheisensä, vanhusneuvostot, järjestöt sekä ammattilaiset.

Tavoitteemme

  • yhteisten palvelukriteereiden määrittely ikääntyneiden keskeisissä palveluissa
  • yhtenäisten arviointivälineiden ja arviointiprosessien käyttöönotto palveluita myönnettäessä
  • keskeisten kotona asumista tukevien palvelujen palvelukuvausten, prosessien ja toimintamallien kartoitus ja yhdenmukaistaminen (mm. kotihoito, omaishoito, tukipalvelut, lääkäripalvelut, kuntoutuspalvelut ja suun terveydenhuolto)
  • yhteiset toimintakäytännöt kotihoidossa tarvittavan henkilöstöresurssin määrittämiseen sekä alueellisia sijaisjärjestelyjä henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi
  • yhtenäisen tiedolla johtamisen prosessin ja sähköisten välineiden käyttöönotto
  • kotona asumista tukevien teknologioiden kartoitus ja käyttöönotto (mm. virtuaali- ja etäpalvelut).

Hanketta ohjaavat kokonaisuudet

Hankkeella tuetaan kotiin annettavia palveluja koskevan lainsäädännön toimeenpanoa ja sote-uudistusta. V-S TulKoti tekee tiivistä yhteistyötä muiden meneillä olevien palveluiden kehittämishankkeiden ja hyvinvointialueen muun valmistelun kanssa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke kuuluu itsenäisenä kokonaisuutena Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2022−31.12.2023.

 

Hankejohtaja
Maria Vesala
maria.vesala@turku.fi
puh. 044 907 2372

Asiakasohjauksen projektipäällikkö
Pinja Aaltonen
pinja.aaltonen@turku.fi
puh. 044 907 2204

Resurssisuunnittelun projektipäällikkö
Päivi Kaisti
paivi.kaisti@turku.fi
puh. 040 634 1206

Laatukehittämisen projektipäällikkö
Nina Kivelä
nina.kivela@turku.fi
puh. 044 907 4857

 

Asiasanat: hanke , tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma , tulkoti