Hyppää sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut

Tuki oikeasta paikasta (TOP) – Stöd från rätt plats

Tuki oikeasta paikasta – Stöd från rätt plats (TOP-hanke) on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on lastensuojelun monialainen kehittäminen Länsi-Suomen alueella. Hanke on yksi viidestä STM:n rahoittamasta alueellisesta lastensuojelun kehittämishankkeesta. Hankkeet ovat osa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE), joka toteutetaan muilta osin pääasiassa osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2020-30.4.2023 ja sen hankehallinnoijana toimii Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab.

Hankkeen tavoitteet:

  • Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat nykyistä paremman tuen koulunkäyntiinsä sekä tarvitsemansa mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Lastensuojelun monialainen osaaminen vahvistuu
  • Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisääntyvät

Hankkeen kohderyhmiä ovat kuntien lastensuojelun, koulu-ja sivistystoimen, lasten ja nuorten mielenterveyden ja riippuvuuksien sekä päihdehuollon ammattilaiset, esihenkilöt ja johtotehtävissä toimivat henkilöt. Hankkeessa kehitettävien palvelujen hyödyn saajina ja välillisenä kohderyhmänä ovat lastensuojelun asiakkaina olevat lapset.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan alueella, ja sen toteuttamisesta vastaavat Oy Vasso Ab (hankehallinnoija), Pikassos Oy, SONet BOTNIA, Ab Det finladssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, VSSHP Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialue ja Turun kaupunki. Lisäksi kokemusasiantuntijat ovat keskeisiä toimijoita hankkeessa tehtävässä kehittämistyössä.

Yhteystiedot:
Johanna Lehtola
Projektipäällikkö
johanna.lehtola@vasso.fi
Puh. 050 381 5577

Työryhmä:

Iida Uuppo, projektisihteeri,  iida.uuppo@vasso.fi
Tapio Häyhtiö, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lastensuojelu ja mielenterveystyö, Erityissuunnittelija Minna Huisman, TYKS, minna.huisman@vasso.fi
Lastensuojelu, sivistystoimi ja varhaiskasvatus, Lastensuojelun erityisasiantuntija Niina Kuusinen, Pikassos Oy, niina.kuusinen@pikassos.fi

Päihdepalvelut ja lastensuojelu
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Emmi Hakala, SONetBOTNIA, emmi.hakala@seamk.fi
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Siv Kola, SONetBOTNIA, siv.kola@seamk.fi
Osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
Lastensuojelun erityisasiantuntija Aliisa Kuronen, aliisa.kuronen@vasso.fi
Systeeminen työote
Systeemisen työotteen suunnittelija Niina Kalela niina.kalela@vasso.fi
Marika Ahonen marika.ahonen@turku.fi
Petra Ahonen petra.ahonen@porinperusturva.fi

TOP-hankkeen omat sivut

Asiasanat: hanke , mielenterveys- ja päihdepalvelut sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut , muu alueellinen kehittäminen