Hyppää sisältöön

Ikäihmisten palvelujen kehittäminen

Toimintakykyisenä ikääntyminen

Ikääntyvässä Varsinais-Suomessa tavoitteena on parantaa ja ylläpitää ikäväestön hyvinvointia kehittämällä toimintakykyä edistäviin palveluihin liittyviä asiakaspolkuja. Säännöllisen liikunnan avulla voidaan ylläpitää ja parantaa väestön toimintakykyä sekä siten vähentää palvelutarvetta.

Toimintakykyisenä ikääntyminen -toimenpiteen tavoitteena on ohjata ikääntyneet hyvinvointia ja terveyttä edistäviin ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka tukevat heidän toimintakykyään. Projektissa kehitetään ikäväestön asiakassegmentointia toimintakykylähtöisesti niin, että terveyttä edistävien palvelutarpeiden tunnistaminen ja kohdentaminen paranevat laajamittaisesti koko hyvinvointialueella.

Tarkoituksena on määritellä asiakassegmentit aktiivisista, itsenäisesti liikkuvista ja osallistuvista aina passiivisiin, usein monisairaisiin iäkkäisiin, joilla on ongelmia liikkumis- ja toimintakyvyssä. Projektissa määritellään toimintakyvyn perusteella tehtävä asiakassegmentointi ja palvelut, jotka vastaavat asiakassegmenttien tarpeisiin. Lisäksi määritellään toimintamalli ja yhteiset toimintaohjeet asiakkaiden ohjaamiseen oikeaan palveluun sekä yhtenäistetään iäkkäiden toimintakykyä parantavien terveysliikunnan käytäntöjä ja mahdollisuuksia.

Lopuksi pyritään juurruttamaan tutkitusti vaikuttava voima- ja tasapainoharjoittelutoiminta alueelliseksi malliksi edistämään iäkkäiden toimintakykyä ja liikunnallisen elämäntavan saavuttamista. Projekti toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen, kunnan tuottamien palvelujen ja järjestöjen tuottamien palvelujen kanssa. Työ on käynnistynyt kesäkuussa 2022. Projektin alkuvaiheessa selvitetään muun muassa kuntien ikääntyneille järjestämiä vapaa-ajan ja liikuntapalveluiden toimintoja sekä alueen järjestöjen järjestämiä toimintoja.

Mari Luonsinen
projektipäällikkö
mari.luonsinen@turku.fi
puh. 044 7949984