Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Terveyskeskuspalveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen

Alueellinen terveydenhuollon yhteistyöfoorumi

Somaattiset terveyspalvelut ja akuuttipalvelut -teematyöryhmä toimii alueellisena terveydenhuollon yhteistyöfoorumina, joka ratkoo konkreettisia yhteistyökysymyksiä sekä koordinoi pitkäjänteistä kehittämistyötä. Työryhmän puheenjohtaja ja vastuuvalmistelija on Petri Salo (puh. 040 5371 164 / petri.h.salo@turku.fi).

Terveyskeskusten elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt

Alueen terveyskeskusten käyttöön tuotetaan rakenteinen elintapaohjauksen kirjaamisen opastyökalu. Kirjaamiskäytäntöjen jatkokehittäminen tapahtuu osana Rakenneuudistushankkeen kirjaamiskäytänteiden kehitystyötä. Lue lisää hankkeesta

Palliatiivinen saattohoito

TYKS:iin perustetaan palliatiivinen keskus, joka ylläpitää palliatiivisen ja saattohoidon verkostoa yhteistyössä kuntien kanssa sekä tarjoaa konsultaatiopalveluita alueen toimijoille. 

Projektista vastaa TYKSin palliatiivinen keskus ja ylilääkäri Outi Hirvonen (puh. 02 3130 884 / outi.hirvonen@tyks.fi).

Omaolo-oirearvioiden käyttöönotto

Sähköisen asiointialusta Omaolon oirearviointi otetaan käyttöön alueen terveyskeskuksissa.

Projektista vastaa VSSHP:n tietohallintoyksikkö ja sovellusasiantuntija Anna Heikkilä (anna.heikkila@tyks.fi).

Palveluprosessien kehittämiskohteiden tunnistaminen ja pilotointi

Projektia viedään eteenpäin Rakenneuudistushankkeen osiossa Palveluketjujen ja kokonaisuuksien mallintaminen

Moniammatillisen yhteistyömallin pilotointi

Erikseen päätettävissä alueen terveyskeskuksissa pilotoidaan moniammatillista yhteistyömallia. Projektilla ei ole erillistä vastaavaa tahoa, vaan se etenee kuntien terveysasemien sisällä.

Lisäksi kevään 2021 aikana käynnistetään:  

Perustason vuodeosastopaikkojen yhteistyön syventäminen ja yhteinen tilannekuva

Projektia viedään eteenpäin Rakenneuudistushankkeen osiossa Palveluketjujen ja kokonaisuuksien mallintaminen

Asiasanat: hanke , muu alueellinen kehittäminen , somaattiset terveyspalvelut sekä akuuttipalvelut