Hyppää sisältöön

Hoidon saatavuuden parantaminen

Suun terveydenhuollon kehittäminen

Terveydenhuoltolailla (2010/1326) on säädetty kiireettömään hoitoon pääsystä sekä julkiseen perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä perusterveydenhuollossa potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.

Kiireettömään hoitoon tulevaisuudessa kolmessa kuukaudessa

Tällä hetkellä alueen kuntien väliset erot kiireettömään suun terveydenhoitoon pääsyssä ovat suuret. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille alueen tulee kyetä järjestämään suun terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti alueensa kuntien kaikille asukkaille. Samanaikaisesti kiireettömään hoitoon pääsyä pitää nopeuttaa ja hoitoon tulee tulevaisuudessa päästä kolmessa kuukaudessa.

Eriarvoisen kiireettömään hoitoon pääsyn ohella julkisen suun terveydenhuollon haasteena ovat Varsinais-Suomessa potilasryhmät, jotka tarvitsevat perustason suun terveydenhoitoa muun sairautensa hoidon toteuttamiseksi. Tällaisia potilasryhmiä ovat mm. polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaat, osteoporoosia sairastavat ja suusyöpäpotilaat, joiden suun tulee olla infektiovapaa ennen suunnitellun hoidon aloittamista. Muun sairauden hoito saattaa viivästyä alueen julkisen suun terveydenhuollon vaihtelevan saatavuuden vuoksi.

Projektissa kartoitetaan alueen suun kiireettömän perustason hoidon palveluiden saatavuuden nykytila. Yhdenvertaiseen ja oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn pyritään alueen oman palvelutuotannon käytäntöjä kehittämällä ja yhtenäistämällä. Toisena tavoitteena on perustason suun hoitoa muun sairautensa vuoksi tarvitsevien potilasryhmien hoitopolkujen kehittäminen ja selkeyttäminen.

Yhteystiedot:
Maarit Vuori
Projektikoordinaattori
maarit.vuori@turku.fi

Puh. 040 5321587

Suun terveydenhuollon kehittämisen työryhmä:

Anu Kallio, projektipäällikkö (Turku)
Mirka Eggert, projektipäällikkö (Paimio-Sauvo)
Maarit Vuori, projektikoordinaattori (Lieto)