Hyppää sisältöön

Hoidon saatavuuden parantaminen

Sote-keskuspalvelujen kehittäminen

Varsinais-Suomen sote-keskuksissa käynnistyi sote-keskuspalvelujen kehittämisprojekti maaliskuussa 2022. Projektin tavoitteena on kehittää sote-keskuspalvelujen toimintaa parantamalla perustason palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta. Tavoitteena on Varsinais-Suomen SoTe-keskustoiminnan kehittäminen ja hoitotakuuseen vastaaminen.

Projektin tavoitteisiin pyritään kehittämällä ja yhtenäistämällä sote-keskusten toimintakäytäntöjä sekä lisäämällä perustason ja erikoistason yhteistyötä palveluketjujen sujuvoittamiseksi.

Tavoitteita ohjaa tuleva hoitotakuun tiukennus

Projektissa muodostetaan moniammatillinen kehittäjien verkosto Varsinais-Suomen terveyskeskuksissa. Kehittäjäverkosto kokoontuu säännöllisesti ja tapaamisissa kehitetään ja yhtenäistetään sote-keskusten toimintakäytäntöjä. Projektin tavoitteita ohjaavana tekijänä on tuleva hoitotakuun tiukennus, johon pyritään sote-keskuksissa vastaamaan.

Projektissa kehitetään myös eri toimijoiden välisiä konsultaatiomalleja esimerkiksi pilotoimalla erikoistason ja perustason yhteistyötä terveyskeskuksissa.

Projekti on saanut Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioissa myönteisen vastaanoton. Alueella on jo aikaisemmin tehty hyvää kehittämistyötä ja tämän projektin myötä on tarkoitus yhtenäistää hyväksi havaittuja toimintakäytäntöjä. Tavoitteena on, että kaikki Varsinais-Suomen sote-organisaatiot lähtisivät mukaan projektiin, jotta sovitut yhtenäiset käytännöt tulisivat aidosti käyttöön koko alueella.

Kevään ja kesän aikana kartoitetaan eri organisaatioiden toimintamalleja ja toukokuussa kehittäjäverkosto kokoontuu ensimmäisen kerran. Kesän jälkeen aloitetaan kehittäjäverkoston säännölliset kokoontumiset.

Projektille on myönnetty hankerahoitusta 2023 vuoden loppuun asti. Projekti on osa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman toteutusta.

 

Yhteystiedot:

Anni Lintula
projektipäällikkö
Sote-keskuspalvelujen kehittäminen
anni.lintula@turku.fi
puh. 044 907 4796

Asiasanat: hoitotakuu , sote-keskus , tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus , kehittäminen