Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sidosryhmät osana asiakkaan palveluketjua

  1. Hyvinvointialueen palvelujen järjestämiseen ja yhteistyöhön liittyy monenlaisia sidosryhmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, kunnat ja yritykset. Varsinais-Suomessa on erilaisia järjestöjä n. 9 000, joista sote-alan järjestöjä on noin 900. (lähde: SOSTE ry.) Turun arkkihiippakunnasta 31 seurakuntaa toimivat Varsinais-Suomessa. Järjestöt ja seurakunnat tavoittavat usein kohderyhmiä, jotka ovat jääneet eri syistä julkisten palvelujen ulkopuolelle, tarvitsevat täydentävää tukea tai hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa toimintaa. Usein toiminta suunnataan erityistä tukea tarvitsevaan ihmisryhmään.

Varsinais-Suomessa tulee vahvistaa käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla järjestöt ja seurakunnat ovat kumppanina mukana hyvinvointialueen kehittämisessä ja luomisessa. Toimiva järjestö- ja seurakuntayhteistyö varmistaa osaltaan hyvinvointialueen tavoitteellisen monitoimijaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. Sujuva käytännön yhteistyö arjessa varmistaa eri sidosryhmien toiminnan hyödyntämisen asukkaiden parhaaksi.

Hankekokonaisuus vastaa neljään tulostavoitteeseen:

1. Sidosryhmien toiminta ja palvelut osaksi elintapaohjausta

2. Sidosryhmien toiminta ja palvelut osaksi henkilökohtaista asiakasohjausta

3. Osallisuutta tukevan toiminnan ja järjestöjen roolin vahvistaminen

4. Muilla hyvinvointialueilla kokeiltujen hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja omien toimintamallien yhteiskehittäminen.

Hankkeen käytännön toimenpiteinä vahvistetaan hyvinvointialueen ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. kartoittamalla ja lisäämällä sidosryhmien elintapaohjausta tukevia toimintoja ja palveluja osaksi palvelutarjotinta ja lisäämällä sidosryhmien toiminnan näkymistä asiakas- ja palveluohjauksen tietoalustoilla. Hankkeessa juurrutetaan ja otetaan käyttöön v 2021 lopussa valmistuneen järjestöystävällisen hyvinvointialueen mallin mukaisia toimintatapoja ja tehdään tiivistä yhteistyötä mm. Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunnan kanssa ja alueellisen hyte-työryhmän alaisen järjestöprojektiryhmän kanssa. Tärkeänä toimintamuotona on myös osallisuuden toimintamallien kehittäminen esim. kokemustoimijuutta hyödyntämällä.

 

Järjestöystävällinen toimintamalli

 

Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunta

 

Yhteystiedot:

Marjut Aalto

Projektipäällikkö

marjut.aalto@muistiturku.fi

040 527 1665

 

Minna Rosendahl

Projektipäällikkö

minna.rosendahl@muistiturku.fi

0400 653 379

 

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry