Hyppää sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut

Sakkovankien päihdekuntoutus sekä kuntoutusjatkumon turvaaminen

Hankkeen kohderyhmän palvelutarpeet liittyvät usein erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestämiseen sekä erityisen haasteelliseen elämäntilanteeseen tarttumiseen.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Lisätä sakko- sekä lyhytaikaisvankien sijoittamista rangaistuksen suorittamisen aikana päihdekuntoutukseen yhteistyössä kunnan ja/tai päihdepalveluja tarjoavien toimijoiden kanssa.
  • Kehittää ja kuvata toimintamalleja, kuntayhteistyötä sekä varmistaa tar­vittavien päihde-, sosiaali- ja terveyspal­velujen jat­kuvuus riittävän ajan laitossijoituk­sen ja muuntorangaistuksen suoritta­misen jälkeen.
  • Kehittää sakko- ja lyhytaikaisvangeille täytäntöönpanon aikana järjestettävää kuntou­tusta, vapauteen valmistautumista ja jatkohoidon suunnittelua.

Hankkeessa korostuu yhteistyö erityisesti kuntien sote- sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden, asuntotoimijoiden ja Vankiterveydenhuollon kanssa.

Rikosseuraamuslaitos vastaa sakkovankien seuraamuksen aikaisen sijoituksen kustannuksista, mutta lähtökohtana on kotikunnan osallistuminen sijoituksen valmisteluun ja vapauttamisen jälkeisiin tarpeellisiin ja tukitoimiin.

Hankkeen vastuullinen toteuttajataho on rikosseuraamuslaitos. Hanke ajoittuu vuosille 2021-2022.

Yhteystiedot:

Alueellinen koordinointi:
Katja Reiman
Kehityspäällikkö
Puh. 050 4143 982
katja.reiman@om.fi

Sari Vaskelainen
projektityöntekijä
sari.vaskelainen@om.fi
Puh. 050 347 1992

Valtakunnallinen koordinointi: erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Asiasanat: hanke , mielenterveys- ja päihdepalvelut sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut , muu alueellinen kehittäminen