Hyppää sisältöön

Hoidon saatavuuden parantaminen

Raportoinnin kehittäminen

Ennen hyvinvointialueen perustamista Varsinais-Suomessa on useita järjestämisvastuullisia organisaatioita, ja niillä on käytössä useita eri potilastietojärjestelmiä. Ne tuottavat tietoa toiminnasta, mutta tieto ei ole helposti käytettävässä muodossa eikä sitä koota systemaattisesti. Yhtenäistä tietoa terveydenhuollon toiminnasta on tämän vuoksi saatavissa vähän, ja tiedon vertailu on hankalaa. Järjestelmien tuottamaa tietoa hoidosta ei voida luotettavasti käyttää toiminnan ymmärtämiseen tai kehittämiseen. Hoitotakuun tiukkenemisen myötä luotettavan tiedon saanti hoitoon pääsystä on yhä tärkeämpää.

Tavoitteena toimiva mittaristo

Projektin tavoitteena on muodostaa alueelle mittaristo, jonka tunnusluvut ovat luotettavia, ja ne mahdollistavat palvelujen suunnittelun sekä alueellisen ja kansallisen vertailun ja arvioinnin. Luotettavan raportoinnin myötä voidaan tasapainottaa palveluiden tarjontaa ja ennakoida kysyntää.

Tähän päästään yhtenäistämällä alueellisia toimintatapoja kirjaamisessa, tilastoinnissa sekä raporttien koostamisessa. Yhtenäistämisellä pyritään varmistamaan, että tietojärjestelmistä saatava tieto tilastoituu oikein, ja tulokset kertovat todellisen alueellisen tilanteen muun muassa hoitoon pääsystä.

Projekti käynnistyi kesäkuussa 2022. Aluksi kartoitetaan eri organisaatioiden tilannetta hoitoon pääsyssä, ja tehdään alueellinen esiselvitys, josta saadaan tietoa tilastoinnin ja raportoinnin nykytilasta. Tämän jälkeen kehitetään mittaristoa yhteistyössä alueen terveyskeskusten esihenkilöiden kanssa sellaiseksi, että sen tuottamasta tiedosta on hyötyä, ja sitä voidaan käyttää toiminnan arvioinnin ja kehittämisen työkaluna.

Yhteystiedot:

Niina Lukkarla
projektipäällikkö
Raportoinnin kehittäminen
niina.lukkarla@turku.fi
puh. 044 907 2907

Asiasanat: hoitotakuu , kehittäminen , mittaristo , raportointi , tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus , tulevaisuuden sote-keskus