Hyppää sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Psykososiaalisten palvelujen kehittäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisessa palvelujärjestelmäarvion Varsinais-Suomen raportissa todetaan alueen psykososiaalisten hoitojen saatavuuden olevan puutteellista. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestelmä näyttäytyi erikoissairaanhoitopainotteisena, pirstaleisena ja koordinoimattomana. Palvelujen tehottomuutta ja korkeita kustannuksia selittää osaltaan se, että erityisesti perus- ja erityistason palvelujen välillä ei ollut palveluprosesseja. Alueen edustajien mukaan perustason ja erityistason palvelujen integraation haasteina olivat riittämättömät ja toimimattomat konsultaatiorakenteet ja palveluketjut sekä henkilöstön osaamisvajeet.

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sotekeskushanke osallistuu psykososiaalisten palveluiden kehittämiseen yhdessä yhteistyöalueen (YTA) muiden hyvinvointialueiden Tulevaisuuden sotekeskushankkeiden ja VSSHP psykiatrian kanssa. Hankeyhteistyön tavoitteena on tukea hyvinvointialueita ja kehittää YTA-tasoinen yhteistyörakenne, jonka avulla parannetaan psykososiaalisten hoitojen saatavuutta ja vaikuttavuutta nuorten ja lasten perustason palveluissa. Hankkeessa luodaan keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaiset rakenteet, joilla perustason psykososiaalisten palveluiden osaamisen kehittämistä ja saatavuutta voidaan tukea myös hankekauden jälkeen. VSSHP Psykiatrian ja YTA:n yhteisellä kehittämishankkeella tavoitellaan oikea-aikaista hoitoon ohjausta, vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien laajan saatavuuden kehittämistä, menetelmien mukaisen hoidon vaikuttavuuden ja jatkuvuuden seuraamista sekä kustannusten hillitsemistä siirtämällä painopistettä nopeasti alkaviin hoitoihin. Kehittämistyössä otetaan käyttöön uudenlaisia mielenterveyden omahoitomalleja ja -ohjelmia, parannetaan hoitojen vaikuttavuutta koulutuksilla ja menetelmäohjauksella sekä tarjotaan perustason työntekijöille tukea, ohjausta ja koulutusta sekä digitaalisia työvälineitä. Hankekauden aikana tavoitteena on luoda pysyvä yhteistyörakenne perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille sekä koko YTA-alueelle psykososiaalisten menetelmien käyttöönottamiseksi ja ylläpitämiseksi eri ikäryhmille.

Yhteystiedot:
Tiina Louhi
Projektipäällikkö, TtM
Psykososiaalisten palveluiden kehittäminen
+358 50 562 4324
tiina.louhi@tyks.fi