Hyppää sisältöön

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen​

Palveluketjujen ja kokonaisuuksien mallintaminen (PKPK)

Projektissa kehitetään Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää kokonaisvaltaisesti. Yhtenäistämällä palvelurakennetta ja resurssien käyttöä varsinaissuomalaisille varmistetaan laadukkaat ja yhdenvertaiset, todelliseen tarpeeseen perustuvat palvelut.

Palvelurakennetta muokataan niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste siirtyy peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn.

Tarkoituksena on ymmärtää mahdollisimman laajalti eri toimijoiden tekemistä ja ottaa käyttöön hyvät käytännöt. Eri alojen asiantuntijoiden osaamista yhdistämällä tuotetaan uusia ideoita, yksinkertaistetaan rakenteita ja poistetaan palveluiden pullonkauloja.

Yhteistyöllä mahdollistetaan perustason parhaiden käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluihin, perustason mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä akuutteihin ikäihmisten palveluihin. Suunnittelutyössä varaudutaan myös väestön määrän ja ikärakenteen muutoksiin.

Hanke nivoutuu yhteen useiden muiden Rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman osahankkeiden kanssa.

Yhteystiedot:
Susanna Laivoranta-Nyman
Projektipäällikkö (VSSHP)
puh. 050 5111 734

Petri Kaipiainen
projektikoordinaattori
Kaarinan terveyskeskus

Työryhmät:

PKPK yleinen (palvelujärjestelmän rajapintoihin liittyvät yleiset asiat): Pirjo Mustonen (VSSHP), Niina Koivuviita (VSSHP), Mari Naaralainen (VSSHP), Heikki Laurila (VSSHP), Jaana Pekkola (Perusturvakuntayhtymä Akseli), Katri Pernaa (VSSHP), Pekka Porela (VSSHP), Matti Seppänen (VSSHP), Suvi Vainiomäki (Turku).

PKPK LAPE: Linnea Karlsson (VSSHP), Wiveka Kauppila (VSSHP) sekä Minna Aaltonen (VSSHP), Minna Aromaa (Turku), Pia Suvivuo (Turku), Marika Lehtinen (Uusikaupunki ja U-sote), Anni Lintula (Loimaa), Tuija Eskelinen (OT-keskuspilotti), Mia Oksa (VSSHP).

PKPK Mielenterveys ja päihde: Katja Ristilehto (Naantali), Kristian Kallio (Naantali), Kaisa Luntamo (Turku), Monika Meimer (VSSHP), Sanna-Maija Perälä (VSSHP), Teija Nummelin (VSSHP), Marita Päivärinne (Salo), Emma Nevala (Kaarina).

PKPK ikääntyneet: Taru Falenius (Turku), Timo Iirola (VSSHP Ensihoito), Kirsi Kiviniemi (Turku), Salla Lidegren (Salo), Maria Nuotio (Turun yliopisto), Sari Rantanen (Pöytyä), Sirpa Rantanen (TYKS Akuutti), Laura Viikari (Turku).

Asiasanat: hanke , johtamisen ja ohjauksen kehittäminen , rakenneuudistus