Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Päihteiden käytön vähentäminen

Päihteiden käytön vähentäminen on keskeinen tavoite väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kehittämistyöstä vastaa Varsinais-Suomen ehkäisevän päihdetyön alatyöryhmä yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Ehkäisevä työ Varsinais-Suomen kunnissa (2018), pdf

Rakenteiden kehittäminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto koordinoi Varsinais-Suomen 27 kunnan ehkäisevän päihdetyön verkoston toimintaa. Verkoston yhteisenä tavoitteena on kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteiden kehittäminen. Lain ja toimintaohjelman mukaisesti kunnissa tulee olla ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, käytännön työtä ohjaava työryhmä ja toimintaohjelma sekä ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö tai koordinaattori.

Yhteyshenkilö:
Anne Taulu
Ylitarkastaja
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto
anne.taulu@avi.fi

Pakka-toimintamallin levittäminen maakunnalliseksi

Pakka on ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, jossa ikärajavalvottavien päihteiden ja rahapelaamiseen kysyntään ja tarjontaan vaikutetaan monialaisella yhteistyöllä. Toimenpiteinä Pakka-mallissa ovat mm. ostokokeet sekä päihdetilannekyselyt. Tavoitteena on laajentaa Pakka-työryhmää maakunnalliseksi ja tukea kuntia ottamaan malli käyttöön.

Laadukasta päihdekasvatusta lapsille ja nuorille

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toteutti kyselyn päihdekasvatuksesta ja koulujen päihdetoimintamalleista alueen kouluille ja oppilaitoksille vuonna 2019. Kyselyn tulosten pohjalta koottiin opas päihde- ja pelikasvatuksen tueksi. Tavoitteena on yhdenmukaistaa päihdekasvatuksen käytäntöjä Varsinais-Suomessa ja taata laadukkaan ehkäisevän päihdetyön toteutuminen kaikkien lasten ja nuorten koulu- ja opiskeluyhteisössä.

Liitteet:
Päihdekasvatuksen toteuttaminen Satakunnan ja Varsinais-Suomen oppilaitoksissa -selvitys (pdf)
Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa -opas (pdf)

Alaikäisten päihteidenkäyttöön puuttuminen varhaisessa vaiheessa

Varhainen puuttuminen alaikäisten nuorten päihteidenkäyttöön on ehkäisevän päihdetyön kulmakivi. Varsinais-Suomen ehkäisevän päihdetyön alatyöryhmän tavoitteena on, että nuorten päihdeongelmat tunnistetaan, niihin puututaan varhaisessa vaiheessa moniammatillisella yhteistyöllä ja nuori ja perhe saavat tukea matalalla kynnyksellä. Varhaisen puuttumisen palvelupolku on kuvattu yleisellä tasolla.

Vuonna 2021 toteutettiin kysely, jolla selvitettiin Varsinais-Suomen kuntien hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja alaikäisten päihdekokeiluihin ja päihteiden käyttöön puuttumisessa. Raportti aiheesta valmistuu kevään 2021 aikana.

Ikäihmisten alkoholihaitat eivät kasva

Tavoitteena on laajentaa Varsinais-Suomen asiakasneuvonnan sivuston KomPAssin sisältö kattamaan ehkäisevän päihdetyön itsearvioinnin ja palvelut. Varsinais-Suomen kunnille on tehty kysely ikääntyviä koskevista ehkäisevän päihdetyön käytännöistä.

Yhteyshenkilö:
Niina Jalo
Suunnittelija
Turun kaupunki
niina.jalo@turku.fi

Päihteet ja rahapelaaminen otetaan puheeksi kaikissa sote-palveluissa rutiininomaisesti

Päihteiden ja rahapelaamisen puheeksioton edistämiseksi on toteutettu raha- ja digipelaamisen puheeksioton seminaari vuonna 2019 sekä Päihteet ja toiminnalliset riippuvuudet -seminaari vuonna 2020. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää puheeksioton rakenteista kirjaamista potilas- ja asiakastietojärjestelmiin. Asia linkittyy yhteisen maakunnallisen tietojärjestelmän käyttöönottoon. Puheeksiotto ja kirjaaminen liittyvät myös elintapaohjauksen alueellisen työryhmän tavoitteisiin.

Yhteyshenkilö:
Linda Dalbom
Projektipäällikkö
VSSHP
linda.dalbom@tyks.fi

Kaavio päihteitä kokeilevan lapsen palveluketjusta

 

Asiasanat: muu alueellinen kehittäminen , hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen , hanke